Precisielandbouw Landbouwbedrijf Straver

Voor de grondgebonden landbouw is het verbeteren van de bodem- en gewaskwaliteit een grote uitdaging. Dit betekent investeren in kennis en het nemen van maatregelen op korte en met het accent op de lange termijn. Aanleiding voor dit project is de behoefte tot betere verzorging van de gewassen, met name de aardappelteelt. Dit moet resulteren in een betere kwaliteit van gewassen en een lagere belasting op milieu en klimaat. Binnen het project wordt door Landbouwbedrijf Straver geïnvesteerd in een met GPS aangestuurde veldspuit. Met deze veldspuit moet het mogelijk zijn om plaats specifieke taakkaarten uit te kunnen voeren. De veldspuit maakt het mogelijk om zijn dosering op basis van de ingegeven taakkaart te variëren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
ALMKERK
Startdatum:
2017-03-10
Einddatum:
2019-08-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Landbouwbedrijf Straver
Adres:
Provincialeweg Zuid 34 ALMKERK
ALMKERK
Nederland
Partner(s):
Landbouwbedrijf Straver

Financiering

EU (ELFPO)
€ 98.271
Noord-Brabant:
€ 98.271
Totaal privaat:
€ 295.633
Totale subsidiabele kosten:
€ 492.175

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag