ECO-vleeskuikenstal Mts.Habraken

Familiebedrijf Maatschap Habraken houdt momenteel 209.960 kuikens in vijf stallen in Riethoven. Het bedrijf wil niet groeien qua dieraantallen, maar wel een stap zetten in bedrijfsontwikkeling door de bestaande kostenreductiestrategie te verschuiven naar een meerwaarde strategie door middel van deelname aan een marktconcept, waarin diervriendelijkheid met behoud van efficiëntie en milieuvriendelijke productie van vleeskuikens gecombineerd kunnen worden. Deelname aan een marktconcept geeft voor het familiebedrijf grotere zekerheid voor duurzame afzet van de kuikens.

Een emissiearme stal
Onderdeel van dit project is het vervangen van twee bestaande oudere stallen van elk ongeveer 31.500 dieren door één nieuwe emissiearme stal van 65.420 dieren. Het totaal aantal dieren op het bedrijf neemt echter niet toe. Doordat de tussenruimte tussen de twee oude stallen onderdeel wordt van de nieuwe stal, komen er in totaal meer m2 staloppervlak op het bedrijf waardoor de bezetting op het hele bedrijf per m2 lager wordt. In de drie stallen die ongewijzigd blijven, daalt straks het dieraantal.

Maatschappelijk draagvlag creëren
Voor Maatschap Habraken is het verlagen van de emissies van ammoniak, geur en fijnstof van groot belang, om de druk op de directe omgeving te verminderen. Dit zal bijdragen aan het behouden van de “license to produce” en “license to deliver”. Op deze manier wil het bedrijf werken aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het eigen bedrijf maar ook als voorbeeld dienen voor collega-bedrijven met vleeskuikens en andere (pluim-) veesoorten die ook stappen willen zetten om emissies te verminderen. Door deze stap voldoet de stal ruimschoots aan de in de toekomst te verwachten emissienormen. Door deze bedrijfsontwikkeling is Maatschap Habraken gereed voor de toekomst, en kan het bedrijf trots gezonde vleeskuikens blijven produceren op een duurzame manier.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Riethoven
Startdatum:
2018-07-01
Einddatum:
2020-06-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Mts. Habraken
Adres:
Bisschop Rythoviusdreef 1 Riethoven
Riethoven
Nederland
Partner(s):
Mts. Habraken

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 400.000
Totale subsidiabele kosten:
€ 650.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier