Oerlemans investeert in beter bodem- en waterbeheer

Maatschap Oerlemans – Simons is een melkveebedrijf met daarnaast akkerbouw- en loonwerkactiviteiten. De c wisselt, maar bestaat dit jaar uit ca. 30 ha uien en 70 ha. bonen. De loonwerkactiviteiten bestaan onder meer uit het uitrijden van mest. Aangezien de bodemkwaliteit zich meteen doorvertaald in de teelt en dus in de kwaliteit van de gewassen wil de ondernemer investeren in een bandendrukwisselsysteem waarmee de banden binnen 1 minuut op 2 bar kunnen worden gebracht.
Hiermee kan onder meer de mest op een verbeterde manier op het land worden gebracht, zowel voor de onderneming zelf als voor de ondernemers waarvoor loonwerkactiviteiten worden verricht. Het bandendrukwisselsysteem zorgt voor een verhoogde bodembescherming door een lagere druk op de grond. De lagere druk op de grond zorgt ook voor minder verdichting van de grond waardoor er minder structuurschade plaatsvindt. Planten en beworteling en vochthuishouding van bouw- en grasland zal verbeteren. Verder zijn een lager brandstofgebruik, minder bandenslijtage en minder kans op slippen voordelen van deze investering. Verder wordt er geïnvesteerd in een Tornado3. Met deze strooier is het mogelijk om bijvoorbeeld gemaaid bermgras te versnipperen en opnieuw te verspreiden over het land. Door deze toepassing komt meer organische stof beschikbaar voor de bodem wat bijdraagt aan de bodemkwaliteit en het waterbergend vermogen van de bodem.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Hoogerheide
Startdatum:
30-1-2019
Einddatum:
29-1-2021

Begunstigde:

Adres:
Groeneweg 8
Hoogerheide
Nederland
Partner(s):
Maatschap Oerlemans Simons

Financiering

EU (ELFPO)
€ 29.400
Totaal privaat:
€ 44.100
Totale subsidiabele kosten:
€ 73.500

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag