Mest vergisten en kraken

Binnen het project wordt op het melkveebedrijf van Van Poppel een monovergister in combinatie met mestkraker gerealiseerd. Hierdoor kunnen we de mineralenkringlopen van Van Poppel en Landbouwbedrijf Van Beek sluiten door uitwisseling van meststoffen, organische stof en het toepassen van vruchtwisseling. De uitdaging is om uit dierlijke mest producten te produceren die goed zijn af te stemmen op de behoeften van het gewas en makkelijk te doseren zijn voor de veehouder en akkerbouwer waardoor de gewasopbrengst verbetert en de uit- en afspoeling vermindert. De toepassing van dit gehele project zal worden uitgelicht en gedemonstreerd door DLV Advies, zodat de uitrol naar de Brabantse agrarische sector wordt gestimuleerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
MOLENSCHOT
Startdatum:
2017-08-01
Einddatum:
2019-07-30

Begunstigde:

Begunstigde:
V.O.F. Melkveehouderij van Poppel
Adres:
Lijndonk 1a MOLENSCHOT
MOLENSCHOT
Nederland
Partner(s):
V.O.F. Melkveehouderij van Poppel

Financiering

EU (ELFPO)
€ 106.581
Noord-Brabant:
€ 106.581
Totaal privaat:
€ 324.539
Totale subsidiabele kosten:
€ 537.700

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag