Precisiebemesting Vromans Kwekerijen

Vromans Kwekerijen is gevestigd in het Noord-Brabantse plaatsje Biest-Houtakker. Vromans is gespecificeerd in de grootschalige productie van coniferen en sierheesters en is hiervoor ver gemechaniseerd. Op bijna 80 hectare kweekt het bedrijf bijna jaarlijks 8 miljoen stuks plantgoed in de volle grond en 3 miljoen stuks in P9 (P9 is een potmaat).

De afgelopen 10 jaar is Vromans haar gewassen steeds milieuvriendelijker gaan produceren. Voor het bedrijf betekent dit het toepassen van zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en milieubewust omgaan met bemesting, water en afval om de omgeving zo min mogelijk te belasten. Het bedrijf streeft erna om zoveel mogelijk te werken met biologische bestrijding. Compostthee bespuitingen zijn in dit verhaal erg belangrijk. Bij de toepassing van compostthee worden vele goede bacteriën en schimmels over het gewas gespoten. Deze zijn van belang voor de weerstand van de plant, zodat deze optimaal groeit en beschermd wordt tegen groeiremmende factoren. Daarnaast heeft de inzet van op recept geproduceerde groencompost mengsels voor de vollegrondsteelten de voorkeur. Door bovenstaande maatregelen, ontstaat er meer biodiversiteit in de bodem en op de plant en wordt organische stof in de bodem behouden of zelfs opgebouwd. Het bodemecosysteem wordt hierdoor sterker en veerkrachtiger. Mycorrhiza’s zijn schimmels die hier een onderdeel van zijn. Zij vormen een web van gunstige schimmeldraden en groeien om de uiteinden van de plantenwortels om ze te beschermen tegen schadelijke schimmels en aaltjes. Op een gezonde grond zorgen micro-organismen er voor dat er voldoende voedingselementen vrij worden gemaakt voor de plant. Mochten er tijdens de teelt toch nog voedingstekorten ontstaan of stress zich voordoen, dan wordt er nog bijgestuurd met shuttles, dit zijn bladmeststoffen op een natuurlijke basis.
Planten die niet opgejaagd worden groeien langzamer en hebben over het algemeen een meer gedrongen groei. Ze krijgen een mooi en vertakt wortelgestel dat in staat is om de plant optimaal van alle essentiële voedingselementen te voorzien. Duurzaam geproduceerde planten hebben een rustige groei gehad, waardoor zij zich veel beter kunnen aanpassen aan de uiteindelijk groeiplaats. De planten slaan dus beter aan en je hebt minder inboet. Duurzaam gekweekt uitgangsmateriaal zal op de lange termijn altijd een goedkopere oplossing zijn.

Toekomst
Vromans Kwekerijen hanteert deze bemestingsstrategie met het oog op de toekomst, omdat door wet- en regelgeving het gebruik van vele bestrijdings- en bemestingsmiddelen terug zal moeten worden gebracht. Het bedrijf zorgt dat ze voor die toekomst klaar zijn en produceren daarmee tegelijk ook een betere kwaliteit plantmateriaal. Het geeft de ondernemer een goed gevoel om milieuverantwoord bezig te zijn en tevreden klanten te bedienen.

En volgende stap binnen deze ontwikkeling en de bedrijfsvisie is het doen van een investering in een machine voor het toedienen van vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen. Deze machine is in staat dit in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem, op het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt, toe te dienen. De machine is verder uitgerust met GPS en automatische sectieafsluiting.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
BIEST-HOUTAKKER
Startdatum:
2018-07-02
Einddatum:
2020-10-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Vromans Kwekerijen B.V.
Adres:
Akkerstraat 2a BIEST-HOUTAKKER
BIEST-HOUTAKKER
Nederland
Partner(s):
Vromans Kwekerijen B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 97.728
Totaal privaat:
€ 146.592
Totale subsidiabele kosten:
€ 244.320

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag