Leven(de) Bodem Brabant

Bewustwording, kennisoverdracht en implementatie van maatregelen die leiden tot een beter organische stof beheer op percelen in de provincie Noord-Brabant. Met een beter beheer neemt de bodembiodiversiteit toe, waardoor minder inzet van chemische middelen noodzakelijk is. Door het verhogen van het bufferend vermogen van de bodem nemen emissies af met behoud van het producerend vermogen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Wageningen
Startdatum:
2019-08-01
Einddatum:
2021-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Delphy
Adres:
Agrobusinespark 65 Wageningen
Wageningen
Nederland
Partner(s):
Delphy

Financiering

EU (ELFPO)
€ 500.000
Totaal privaat:
€ 141.227
Totale subsidiabele kosten:
€ 641.227

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag