Waterberging in de Run

Voor het gebied van Waterschap De Dommel blijkt -op basis van berekeningen met het KNMI klimaatscenario voor 2050- dat door extreme weeromstandigheden de hoeveelheden water in de winter zo groot worden, dat beken en rivieren dit niet in korte tijd kunnen verwerken. Juist in de winter is er geen bergingscapaciteit voor dit water doordat sloten, greppels, beken en rivieren al vol met water staan en het grondwater ook hoog staat. Om overlast en schade door overstromingen van landbouwgebied, het platteland, steden en dorpen in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk dat maatregelen genomen worden om de waterbergingscapaciteit rond het probleemgebied te vergroten. Het waterbergingsgebied de Run is een beekdal en heeft van nature al een vorm (badkuipvorm) die geschikt is voor waterberging (150.000-250.000 m3). Door extra maatregelen te nemen wordt de waterbergingscapaciteit vergroot tot 300.000 – 350.000 m3.

Uitgebreide uitleg en historie van het project vindt u hier:
Website Waterschap de Dommel

In de media:
Website Grenscorridor N69, 5 november 2019, ‘Vismigratie in de Run weer mogelijk bij Kempense plassen

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen water)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOXTEL
Startdatum:
2017-03-10
Einddatum:
2020-12-15

Begunstigde:

Begunstigde:
Waterschap de Dommel
Adres:
Bosscheweg 58 BOXTEL
BOXTEL
Nederland
Partner(s):
Waterschap de Dommel

Financiering

EU (ELFPO)
€ 377.280
Noord-Brabant:
€ 188.640
Overig:
€ 188.640
Totale subsidiabele kosten:
€ 754.560

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag