Harry Geling

Mts. Geling-Opgenoort wil met behulp van een schijveneg niet-kerende grondwerking uit gaan voeren voor bewerken, inwerken of onderwerken van gewasresten en groenbemesters voor het behoud en zo mogelijk verhogen van het organische stofgehalte in de grond en het stimuleren van het bodemleven.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OPLOO
Startdatum:
2019-08-01
Einddatum:
2020-05-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Mts. Geling-Opgenoort
Adres:
Deurneseweg 17 OPLOO
OPLOO
Nederland
Partner(s):
Mts. Geling-Opgenoort

Financiering

EU (ELFPO)
€ 10.734
Totaal privaat:
€ 16.100
Totale subsidiabele kosten:
€ 26.834

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag