Siebe gaat voor natuur-inclusief!

Siebe is een jonge boer met een visie en een helder toekomstbeeld. In de toekomst wil hij graag het ouderlijk melkveebedrijf overnemen. Hij wil een bedrijf leiden dat is gericht op de omgeving in de breedste zin van het woord. Om zichzelf en het bedrijf geschikt te maken voor een overname in de toekomst is Siebe druk bezig met het uitdenken en realiseren van een te volgen pad om het bedrijf ook voor de toekomst rendabel te houden zonder te denken aan schaalvergroting.
Siebe wil zijn toekomstige bedrijf bouwen op een basis van drie pijlers.

Kaas
Op het moment is Siebe al succesvol bezig met de uitvoering van de pijler kaas. Een kleine kaasmakerij voor echte boerenkaas is gerealiseerd en zijn kaas is inmiddels in de eigen boerderijwinkel en bij een aantal grote supermarkten in de omgeving te verkrijgen. Om de pijler voldoende stabiliteit te geven is een kaasrijpingsruimte nodig. Alleen als deze ruimte gerealiseerd wordt is er voldoende kans voor verbreding en specialisatie, waardoor voldoende afzet kan worden gegenereerd.

Zorg
Het melkveebedrijf moet een positie in de maatschappij vervullen en daarom wil Siebe graag dagbesteding gaan aanbieden aan jongeren die door hun psychische problemen tussen wal en schip vallen. Om deze activiteit uit te kunnen voeren is de realisatie van een binnenruimte noodzakelijk met de bijbehorende sanitaire voorzieningen.

Natuur
Om als grondgebonden veehouder bestaansrecht te hebben en houden in een gebied waar een grote vraag is naar grond, moet gedacht worden in oplossingen. Siebe wil niet intensiveren maar juist extensiveren. De ligging van het bedrijf aan een natuurgebied biedt de prachtige optie om over te schakelen naar natuur-inclusieve landbouw. Siebe is hiervoor al bezig met het omzetten van een deel van de landbouwgrond naar natuurgrond. Binnen dit project wil Siebe een jongveestal op stro realiseren zodat de voeding voor de natuurgronden een toevoeging kan zijn voor het natuurland. In de te verbouwen oude jongveestal waar ook de dagbestedingsruimte moet komen, zal ook een ontvangsruimte gerealiseerd worden. Siebe heeft goede contacten met het IVN en Waterschap. De ruimte zal een uitvalsbasis gaan vormen voor de metingen op het gebied van natuurontwikkeling in het gebied. Daarnaast wordt het een mooie locatie om ook burgers maar ook collega ondernemers uit te nodigen voor cursusen en bijeenkomsten om meer te leren over de omgeving, natuur, kaasmakerij en melkveehouderij.

Door het realiseren van de verschillende pijlers ontstaat een duurzaam innovatief boerenbedrijf dat natuur-inclusief werkt en klaar is voor de toekomst.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Erp
Startdatum:
1-3-2019
Einddatum:
31-7-2021

Begunstigde:

Adres:
Kraanmeer 15
Erp
Nederland
Partner(s):
D'n Dijk

Financiering

EU (ELFPO)
€ 95.980
Noord-Brabant:
€ 95.980
Totaal privaat:
€ 287.940
Totale subsidiabele kosten:
€ 479.900

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier