Harbers

Door te investeren in een systeem voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen op het moment dat de plant hierom vraagt kan ik preciezer bemesten met kunstmest. GPS en sectieafsluiting maken het mogelijk om niet over- of onder te bemesten, er ontstaat geen overlap waardoor er teveel meststoffen op één plek terecht komen en er uitspoeling kan optreden naar het grondwater.
Vloeibare meststoffen zijn nauwkeuriger te doseren, ik wil gaan precies gaan bemesten met een spaakwielbemester, deze brengt de meststof in de bodem precies waar deze nodig is, in de wortelzone van het gewas. Omdat de meststof direct in de bodem wordt gebracht ontstaat geen ammoniakemmissie. Doordat de meststof bij de wortels van de plant zit wordt deze direct opgenomen en wordt uitspoeling naar grond- of oppervlaktewater verminderd.
Ik ga de spaakwielbemester ook verhuren aan mijn loonwerker zodat meerdere bedrijven van deze nieuwste ontwikkelingen gebruik kunnen maken.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OOSTELBEERS
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2020-08-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Melkveebedrijf Harbers
Adres:
Langereijt 17 OOSTELBEERS
OOSTELBEERS
Nederland
Partner(s):
Melkveebedrijf Harbers

Financiering

EU (ELFPO)
€ 76.400
Totaal privaat:
€ 114.600
Totale subsidiabele kosten:
€ 191.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek