Ontwikkeling toetjes ten behoeve van zorg

Melkveebedrijf van Zuilichem wenst alternatieve groei (horizontaal) in plaats van opschaling van het bedrijf. In 2012 is Leonie van Zuilichem (derde generatie) begonnen met het verzuivelen van de melk van het bedrijf tot kwark en later ook tot yoghurt en hangop onder de naam QARC. Aanvrager ontvangt vanuit de retail en zorgkanalen de vraag naar producten met speciale extra ingrediënten, bijvoorbeeld hoog in eiwit. De huidige productielocatie voor de zuivelproducten is niet meer geschikt om de toenemende vraag te dienen en nieuwe toetjes te ontwikkelen met speciale benodigdheden erin.

Het doel van dit project is om de sector aan te sporen dat een alternatieve groei ook mogelijk is voor de agrarische sector en daarnaast om binnen 5 jaar al de melk van het melkveebedrijf zelf te verzuivelen om zo het productassortiment uit te breiden naar toetjes waar de zorg specifiek om vraagt. De meerwaarde uit de zuiveltak zorgt voor een verbetering van de (toekomstige) rentabiliteit van het melkveebedrijf; bestaande kostenreductiestrategie wordt verschoven naar een meerwaardestrategie. Om dit te bewerkstelligen is een ontwikkeling van een R&Druimte is nodig, welke gebruikt wordt voor de ontwikkeling van creatieve en innovatieve productoplossingen met het oog naar de zorg en sport, met behoud van het ambachtelijke productieprocedé. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het inrichting van de R&D-ruimte en productieruimte op melkveebedrijf van Zuilichem. Verder wordt een educatieruimte ontwikkeld om agrariërs te inspireren, scholen te onderwijzen en zorgkanalen te informeren. Daarnaast zal apparatuur aangekocht en geïnstalleerd moeten worden om de nieuwe ontwikkelde producten te kunnen produceren, de productiecapaciteit te verhogen en uiteindelijk de ketens te verkorten en op deze manier de kringloop meer te sluiten. Dit project en de fysieke investeringen dragen bij aan de realisatie van een sterkere positie van de primaire producent door grotere afzet van onderscheidende producten in de markt. De producten onderscheiden zich door het gebruik van zelf verwerkt fruit, geen toevoegingen en de korte keten van producent tot consument (verduurzaming en uitbreiding bedrijf, dus een meer gesloten kringloop). Daarbij is in de toekomst meer werkgelegenheid op het platteland doordat er meer geproduceerd wordt. De meerwaarde uit de zuiveltak maakt het bedrijf sterker voor de volgende generatie (zonder schaalvergroting) en maakt toekomstige investeringen op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en milieu mogelijk (ligplaatsen verruimen, vloer voor hoger welzijn, emissiearme vloer), draagt bij aan positief beeld van agrarische sector voor de Nederlandse markt/consument.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Bladel
Startdatum:
2018-03-19
Einddatum:
2019-03-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Maatschap van Zuilichem-Meijer
Adres:
Ten Vorsel 3 Bladel
Bladel
Nederland
Partner(s):
Maatschap van Zuilichem-Meijer

Financiering

EU (ELFPO)
€ 85.010
Noord-Brabant:
€ 85.010
Totaal privaat:
€ 259.375
Totale subsidiabele kosten:
€ 429.395

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier