Projectfoto van een proefstal bij boer Ivo

Data driven farming

In Venhorst, aan de rand van de Brabantse Peel staat een proefstal waar wetenschappers, boeren en een groot aantal bedrijven werken aan een toekomstbestendige, duurzame varkenshouderij.

De vraag vanuit de markt is namelijk duidelijk: betaalbaar duurzaam vlees produceren, waarbij rekening wordt gehouden met dierenwelzijn en ammoniakreductie. Het aanpassen van bestaande individuele stallen is echter kostbaar, daarom heeft BIG Developments een geheel nieuw stalconcept ontwikkeld, wat duurzaam vlees kan bieden tegen een concurrerende prijs. Dankzij het OPZuid-project ‘Innovatie cluster integraal duurzame varkenshouderij systeem‘  hebben we een nieuwe stalconcept kunnen bouwen. Een proefstal waarin gefocust wordt op het natuurlijk gedrag van de varkens met speciale functiegebieden voor het verder verbeteren van het dierwelzijn.

In dit nieuwe stalconcept worden varkens realtime gevolgd middels nauwkeurige eartag-sensoren, zorgt een varkenstoilet voor reductie van ammoniakuitstoot, voert een innovatief voersysteem de dieren a.d.h.v. de individuele behoefte en zorgt een klimaatsysteem voor de stimulatie van natuurlijk gedrag en goed gebruik van de functiegebieden. Zo kan het natuurlijk gedrag van de varkens worden bevorderd, wat stress onder de varkens vermindert.

Essentieel voor de slaagkans van het innovatieve stalconcept zijn de ontwikkelingen binnen het onderhavig project, die resulteren in de ontwikkeling van een door data gedreven zelflerende stalomgeving. De doelstelling van dit POP3 Brabant project bestaat uit de volgende deelontwikkelingen:

De ontwikkeling van een data collectie en -analyse systeem voor zelflerende stallen;
Dit nieuw te ontwikkelen systeem kan de gewonnen data uit de stal analyseren en gedrag van de dieren voorspelbaar maken, wat mogelijkheid biedt om het systeem per varken, dus a.d.h.v. de individuele behoefte, in te richten en de omliggende processen tot in detail te managen. Zo zal een volledig zelflerend stalsysteem ontstaan dat alsmaar slimmer wordt, wat als gevolg heeft dat het dierenwelzijn ook sterk toeneemt.

De ‘Ontwikkeling’ van het nieuwe varken voor de nieuwe door data gedreven stalomgeving;
In het nieuwe stalconcept, wat gestoeld is op het varken als groepsdier, is het groepsgedrag en de sociale interactie tussen de varkens van essentieel belang voor het welslagen. Daarbij zullen de stalcondities zich continue aanpassen naar de behoeften van de dieren. Er zal voor deze nieuwe omstandigheden in de toekomst een nieuw sociaal varken worden ‘ontwikkeld’, zodat de productie van het vlees op een optimale manier binnen dit type stal kan worden verkregen. Binnen dit project zal deze ontwikkeling worden gestart, door het groepsgedrag en sociale interactie nauwkeurig te onderzoeken, zodat kan worden geconcludeerd in welke mate ‘wenselijk gedrag’ erfelijk is voor de ontwikkeling van een nieuw sociaal varken.

Ontwikkeling van een nieuw individueel voer o.b.v. circulaire grondstoffen (spaarvarken-principe)
Doordat binnen dit project informatie wordt gewonnen over ieder individueel varken kan er aan de hand van de individuele behoefte van het dier, voer worden ontwikkeld en gevoerd. Aan de hand van real-time verkregen data kan worden geanalyseerd welke ingrediënten van het voer zorgen voor een optimale ontwikkeling van het dier (zowel in lichamelijke kwaliteiten als het gedrag van het dier). Naarmate de tijd vordert en steeds meer data beschikbaar komt kan precies worden afgestemd welke dieren, welke nutriënten, aminozuren en mineralen nodig hebben. Deze zullen worden verkregen uit reststromen die niet meer voor humane consumptie geschikt zijn. Zo zal het spaarvarken-principe worden geherintroduceerd in de toekomstige varkensstallen.

Projectpartners Big Developments, Cloudnation, Hendrix Genetics en Coppens Diervoeding zullen samen de uitdagingen binnen dit project aangaan om zo te komen tot toekomstbestendige zelflerende (varkens)stalomgevingen.

In de media:

Regiebureau POP Themanummer Dierenwelzijn en diergezondheid pagina 25 t/m 27 d.d. 04 oktober 2021
NOS Journaal d.d. 1 oktober 2020
Projectvideo Youtube: De Familie Stallen d.d. 05 juli 2017

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Zeist
Startdatum:
1-5-2019
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Everbest 4C
Zeist
Nederland
Partner(s):
Big Developments BV; Cloudnation; Coppens Diervoeding; Hendrix Genetics Research
Technology & Services; Farmresult B.V.; Wageningen Universiteit

Financiering

EU (ELFPO)
€ 235.939
Noord-Brabant:
€ 235.939
Totaal privaat:
€ 708.002
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.179.880

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag