Innovatie cluster integraal duurzame varkenshouderij systeem

Innovatie cluster integraal duurzame varkenshouderij systeem

Het Familievarken is een innovatief, hightech stalconcept waarin dierenwelzijn centraal staat. Hier leven de varkens zoveel mogelijk samen in hun natuurlijk gedrag. De stal is ontworpen als een soort bouwpakket waardoor het eenvoudig en snel op meerdere locaties kan worden opgebouwd.

Varkensvriendelijk systeem
Het is begonnen met de vraag: kunnen varkens een prettig leven hebben in een varkensstal? Samen met varkensboeren, wetenschappers, technologen, architecten en bouwers is er nagedacht hoe er een varkensvriendelijk systeem binnen de varkenshouderij vorm zou moeten krijgen.

Familievarkens
Het gaat om een pilot waarbij de biggen geruime tijd bij de moederdieren blijven. Ze leven als familie bij elkaar en leren ook van elkaar. Varkens zijn slimme dieren die graag in familieverband leven. Daarom heten de stallen familiestallen en de varkens die opgroeien in deze stallen familievarkens.

Varkenstoilet
Varkens zijn van nature zindelijk. Daarom krijgen ze in de stal de beschikking over een speciaal ‘varkenstoilet’. De dieren wordt geleerd in een bepaalde ruimte te poepen en te plassen. Daardoor blijft de rest van de stallen schoon. De verwachting is dat het ook minder stank en ammoniak zal opleveren.

Gelukkige varkens, gelukkige boeren
Door de ontwikkeling van een integraal, duurzaam varkenshouderij systeem binnen een open-innovatiecluster, worden varkens gelukkiger en zal de concurrentiepositie van de varkenshouderij in Brabant  versterken. Een win-win-situatie voor varkens en varkensboeren.

Project in de media

 • NOS d.d. 30-07-2020: Eerste vlees van experimentele varkenshouderij na vijf jaar op de markt
 • Brabants Dagblad d.d. 17-03-2020: Is het Familievarken het ei van Columbus?
 • Brabants Dagblad  d.d. 12-02-2020: Varkensgeluk.
  Deel 1: ‘Lekker wroeten’,
  Deel 2: ‘Het varkenstoilet’
  Deel 3: ‘De kraamkamers’
 • Brabants Dagblad d.d. 10-02-2020: Varkens leven als een familie in de proefstal van boer Ivo: op zoek naar gelukkigere varkens
 • Wur.nl d.d. 23-01-2020: Het familievarken creëert met nieuwe stal walhalla voor varkens
 • Algemeen Dagblad d.d. 28-11-2018: ‘Varkens leren poepen op een toilet in Venhorst’.
 • Brabants Dagblad d.d. 28-11-2018: ‘Eerste familiestal voor varkens komt uit de grond in Venhorst’
 • Brabants Dagblad d.d. 27-11-2018: ‘Varkens op het potje en ze daarvoor belonen; het zijn net mensen’.
 • Provincie Noord-Brabant Lening provincie voor varkensstalconcept ‘Het Familievarken’
 • Brabants Dagblad d.d. 25-11-2017): ‘In venhorst gaan varkens leven als een familie met een toilet’.
 • Nieuwe Oogst: ‘Het Familievarken’ is buitenkans voor Bekkers

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BEEK EN DONK
Startdatum:
01-05-2015
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Big Developments B.V.
Adres:
Everbest 4c
BEEK EN DONK
Nederland
Partner(s):
Big Developments B.V.; Vereijken Hooijer B.V.; Bert de Jong Holding B.V.; Zero Gravity Movement B.V.; Inno+ B.V.; Dura Vermeer Facilitaire Bedrijven B.V.; Noldus Information Technology B.V.; Wageningen Universiteit

Financiering

EU (EFRO)
€ 978.057
Rijk:
€ 326.019
Noord-Brabant:
€ 558.890
Overig:
€ 60.283
Totaal publiek:
€ 1.923.248
Totaal privaat:
€ 1.824.341
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.747.589

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier