Documenten

Let op: op de huidige REACT-EU-openstelling is de Regionale Innovatiestrategie 2021-2027 van toepassing. Deze vindt u onder het tabblad REACT-EU-documenten. Voor de realisatie van het OPZuid 2014-2020 zijn de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland 2014-2020 (RIS3) en haar onderleggers een belangrijke drager. De RIS3 2014-2020 is tevens beschikbaar in het Engels: 'Smart Specialisation Strategy for the South Netherlands'. In het kader van de programmatische uitwerking van deze RIS3 hebben Strategic Board Delta Region en Brainport met partners intensief samengewerkt om te komen tot innovatieprogramma’s op het schaalniveau van Zuid-Nederland voor een aantal van de RIS3 topclusters, namelijk:

Bij de beoordeling van projectaanvragen toetst de Deskundigencommissie op:
 • RIS3, met zijn onderleggers, waaronder:
  • de provinciale economische agenda’s
  • de Brainport 2020 Agenda en de Delta Region Agenda inclusief de daarbinnen en daartussen vigerende triple-helixprogramma’s
  • het nationale Topsectorenbeleid
 • Landelijke beoordelingscriteria.
 • Integrale projecten die zich richten op de breedte van OPZuid.

REACT-EU is een programma van de Europese Commissie dat volgens de verordening COM(2020) 451 is gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel en op crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Het OPZuid 2014-2020 en de RIS3 2021-2027 zijn het kader voor REACT-EU.

Regelgeving

Handboek EFRO

Regionale Innovatie voor Zuid-Nederland 2021-2027 (RIS3)

Projectaanvraag

  De Europese Unie hecht veel belang aan transparante en begrijpelijke communicatie over uw project aan het brede publiek, aangezien alle OPZuid-projecten gefinancierd worden met publieke middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij de uitvoering van uw project dient u dus rekening te houden met de communicatieregels van zowel de EU als de cofinanciers. Meer daarover leest u onder het tabblad 'Voorlichting en publiciteit' op deze pagina.

REACT-EU-Logo

REACT-EU middelen zijn onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

Subsidieregeling OPZuid

Cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant

Cofinancieringsregeling provincie Zeeland

Wijzigingsbesluiten Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid

Algemene documenten

De Europese Unie hecht veel belang aan transparantie en begrijpelijke communicatie over uw project aan het brede publiek, aangezien alle OPZuid-projecten gefinancierd worden met publieke middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij uitvoering van uw project dient u dus rekening te houden met de communicatieregels van zowel de EU, als de cofinanciers. De regels die de EU stelt, staan in bijlage XII van verordening 1303/2013. In artikel 2.2 van de desbetreffende bijlage staan de voorwaarden die gelden voor zowel begunstigden als projectpartners. Voor projecten die REACT-EU-middelen ontvangen, dient de verwijzing naar de Europese Unie en het Fons aangevuld te worden met de tekst: "Gefinancierd als onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie." Al deze elementen zijn verwerkt in het REACT-EU-logo dat wij op deze website beschikbaar stellen. Zorgt u er voor dat u deze regels goed doorneemt en toepast bij alle publieksuitingen. Voor een samenvatting, zie het Handboek EFRO 2014-2020 versie 5.2 en het Informatieblad projectcommunicatie. In dit laatstgenoemde document leest u ook hoe wij u kunnen helpen om extra publiciteit voor uw project te genereren. Indien u cofinanciering ontvangt van het Rijk en/of een provincie dient u het logo op te nemen van respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of de desbetreffende provincie. U vindt alle benodigde logo's op onze website. Om het verband tussen alle logo's te verduidelijken, adviseren wij u om tevens het OPZuid-logo op te nemen en de volgende tekstregel: "Dit project/naam project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk (indien van toepassing) en de provincie (+ naam provincie, indien van toepassing) in het kader van OPZuid." Hebt u vragen hierover of wilt u uw ontwerpen van promotiemiddelen vóór productie laten checken? Neem dan contact op met het communicatieteam van Stimulus.

Promotiemiddelen OPZuid:

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten:

Plenaire sessies: Workshops:

Europese fondsenwijzer

EFRO-Webportal

Inventarisatie Europese subsidie

REACT-EU

REACT-EU Engels

REACT-EU middelen zijn onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

OPZuid 2014-2020

Europese Unie Nederlands 2014-2020

Provincie Zeeland

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Rijk

Engels

RIS3