Documenten

OPZuid 2014-2020:/Documenten

Voor de realisatie van het OPZuid 2014-2020 zijn de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3) en haar onderleggers een belangrijke drager. De RIS3 is tevens beschikbaar in het Engels: Smart_Specialisation_Strategy_for_the_South_Netherlands.

In het kader van de programmatische uitwerking van deze RIS3 hebben Strategic Board Delta Region en Brainport met partners intensief samengewerkt om te komen tot innovatieprogramma’s op het schaalniveau van Zuid-Nederland voor een aantal van de RIS3 topclusters, namelijk:

Bij de beoordeling van projectaanvragen toetst de Deskundigencommissie op:

  • RIS3, met zijn onderleggers, waaronder:
    • de provinciale economische agenda’s
    • de Brainport 2020 Agenda en de Delta Region Agenda inclusief de daarbinnen en daartussen vigerende triple-helixprogramma’s
    • het nationale Topsectorenbeleid
  • Landelijke beoordelingscriteria.
  • Integrale projecten die zich richten op de breedte van OPZuid.

Subsidieregeling OPZuid

Cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant

Cofinancieringsregeling provincie Zeeland

Wijzigingsbesluiten Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid

Algemene documenten

De Europese Unie hecht veel belang aan transparante en begrijpelijke communicatie over uw project aan het brede publiek, aangezien alle OPZuid-projecten gefinancierd worden met publieke middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij de uitvoering van uw project dient u dus rekening te houden met de communicatieregels van zowel de EU als de cofinanciers.

De regels die de EU stelt, staan in bijlage XII van verordening 1303/2013. In artikel 2.2 van de desbetreffende bijlage staan de voorwaarden die gelden voor zowel begunstigden als projectpartners. Zorgt u er voor dat u deze informatie goed doorneemt en deze voorwaarden ook toepast bij alle publieksuitingen. Voor een samenvatting, zie het Handboek EFRO 2014-2020 versie 5.0.

Indien u cofinanciering ontvangt van het Rijk en/of een provincie dient u het logo op te nemen van respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of de desbetreffende provincie.

U vindt alle benodigde logo’s op onze website. Om het verband tussen alle logo’s te verduidelijken, adviseren wij u om tevens het OPZuid-logo op te nemen en de volgende tekstregel: “Dit project/naam project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk (indien van toepassing) en de provincie (+ naam provincie, indien van toepassing) in het kader van OPZuid.”

Hebt u vragen hierover of wilt u uw ontwerpen van promotiemiddelen vóór productie laten checken? Neem dan contact op met het communicatieteam van Stimulus..

Promotiemiddelen OPZuid:

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten:

Plenaire sessies:

Workshops:

 

 

OPZuid 2014-2020

Europese Unie Nederlands 2014-2020

Provincie Zeeland

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Rijk

Engels