Documenten

OPZuid 2014-2020:/Documenten

Voor de realisatie van het OPZuid 2014-2020 zijn de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3) en haar onderleggers een belangrijke drager. De RIS3 is tevens beschikbaar in het Engels: Smart_Specialisation_Strategy_for_the_South_Netherlands.

In het kader van de programmatische uitwerking van deze RIS3 hebben Strategic Board Delta Region en Brainport met partners intensief samengewerkt om te komen tot innovatieprogramma’s op het schaalniveau van Zuid-Nederland voor een aantal van de RIS3 topclusters, namelijk:

Bij de beoordeling van projectaanvragen toetst de Deskundigencommissie op:

  • RIS3, met zijn onderleggers, waaronder:
    • de provinciale economische agenda’s
    • de Brainport 2020 Agenda en de Delta Region Agenda inclusief de daarbinnen en daartussen vigerende triple-helixprogramma’s
    • het nationale Topsectorenbeleid
  • Landelijke beoordelingscriteria.
  • Integrale projecten die zich richten op de breedte van OPZuid.

Subsidieregeling OPZuid

Cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant

Wijzigingsbesluiten Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid

Algemene documenten

Versterking innovatiesysteem – 1B1

Openstellingen:
Biobased-circular economy van 3 december 2018, 9.00 uur tot 13 maart 2019, 17:00 uur
Logisitiek en Maintenance van 3 december 2018, 9.00 uur tot 7 juni 2019, 17:00 uur 

 

Valorisatievermogen MKB – 1B2

openstelling van 1 juni 2018, 9.00 uur tot 30 november, 17:00 uur

 

Systeemversterking Human Capital – 1B3

openstelling van 1 december 2017 09:00 uur tot en met 1 juni 2018 17:00 uur

De Europese Unie hecht veel belang aan transparante en begrijpelijke communicatie over uw project aan het brede publiek, aangezien alle OPZuid-projecten gefinancierd worden met publieke middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij de uitvoering van uw project dient u dus rekening te houden met de communicatieregels van zowel de EU als de cofinanciers.

De regels die de EU stelt, staan in bijlage XII van verordening 1303/2013. In artikel 2.2 van de desbetreffende bijlage staan de voorwaarden die gelden voor zowel begunstigden als projectpartners. Zorgt u er voor dat u deze informatie goed doorneemt en deze voorwaarden ook toepast bij alle publieksuitingen. Voor een samenvatting, zie het Handboek EFRO 2014-2020 versie 4.0.

Indien u cofinanciering ontvangt van het Rijk en/of een provincie dient u het logo op te nemen van respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of de desbetreffende provincie.

U vindt alle benodigde logo’s op onze website. Om het verband tussen alle logo’s te verduidelijken, adviseren wij u om tevens het OPZuid-logo op te nemen en de volgende tekstregel: “Dit project/naam project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk (indien van toepassing) en de provincie (+ naam provincie, indien van toepassing) in het kader van OPZuid.”

Hebt u vragen hierover of wilt u uw ontwerpen van promotiemiddelen vóór productie laten checken? Neem dan contact op met het communicatieteam van Stimulus..

Promotiemiddelen OPZuid:

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten:

 

OPZuid 2014-2020

Europese Unie Nederlands 2014-2020

Provincie Zeeland

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Rijk

Engels