Nieuws

OPZuid 2014-2020:/Nieuws

Openstelling Koolstofarme Economie: Bevordering van Duurzame Energie per 2 december 2019 – 25 mei 2020

29 november 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Vanaf 2 december 09:00 uur tot en met 25 mei 2020 17:00 uur kunnen aanvragen ingediend worden binnen het thema bevordering van duurzame energie. De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt 7.781.301 euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum [...]

ESI-Fondsen te gast bij projecten CAMPIONE en VIBE

15 november 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Dit jaar was de managementautoriteit voor Zuid-Nederland, gastheer voor de gezamenlijke jaarvergadering van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI), in Nederland. Als onderdeel van deze vergadering waren we woensdag 13 november te gast bij het Smart Industry Center GATE2 in Gilze Rijen voor een kijkje [...]

OPZuid-call 4F levert 25 nieuwe projectaanvragen op

8 oktober 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020|

Van 11 juni 2019 tot en met 27 september 2019, 17:00 uur, konden MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland financiering aanvragen binnen het thema 'Bevordering van duurzame energie' / 'Koolstofarme economie (4F)'. De openstelling is populair gebleken: er zijn 25 projecten ingediend, [...]

Bezoek het Mijnwaterproject tijdens het Weekend van de Wetenschap in Limburg

3 oktober 2019|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Op 5 en 6 oktober as. vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. In heel Nederland zetten organisaties hun deuren open voor publiek. Zo ook in Heerlen. In Maankwartier Heerlen kunnen bezoekers op zaterdagmiddag, 5 oktober 2019, tussen 13.30 en 16.45 uur een unieke blik werpen [...]

Bezoek het Weekend van de Wetenschap in Zeeland!

30 september 2019|OPZuid 2014-2020|

Op 5 en 6 oktober vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. In heel Nederland  zetten organisaties hun deuren open voor publiek. Zo kun je in Terneuzen een kijkje nemen bij het Portaal van Vlaanderen, het interactieve informatiecentrum bij het sluizencomplex. Speel het sluizenspel, behaal [...]

Nieuwe openstelling verwacht voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiereductie

23 september 2019|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

De Stuurgroep OPZuid heeft het Comité van Toezicht geadviseerd in te stemmen met een nieuwe OPZuid-call in het kader van doelstelling 4F Koolstofarme economie. Het voorstel is om het subsidieloket open te stellen van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020 en opnieuw [...]

Van Euro tot Impact – Jaarverslag OPZuid 2018

2 juli 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Inmiddels zijn we halverwege de looptijd van het programma. We blikken terug en kijken vooruit. Ruim 100 miljoen euro subsidie is al verleend aan meer dan 400 innovatieve MKB'ers en kennisinstellingen. Samen zijn ze goed voor maar liefst 111 projecten die zonder deze financiële steun [...]

OPZuid-call 1B1 levert 20 nieuwe projectaanvragen op

13 juni 2019|Algemeen, Featured, Geen categorie, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 3 december 2018 tot en met 7 juni 2019, 17:00 uur, konden bedrijven binnen de topclusters Maintenance en Logistiek projecten indienen gericht op het thema  ‘Versterken van het innovatiesysteem'. Het loket is inmiddels gesloten. De call is opnieuw onverminderd populair gebleken: Er zijn 9 [...]

OPZuid-voorlichtingsbijeenkomst over ‘Bevordering duurzame energie’ op 24 juni in Maastricht

13 juni 2019|Geen categorie|

Ook Europese subsidie voor uw innovatieve project? Bent u actief op het gebied van innovatieve verduurzaming en energie? Dan kunt u misschien gebruik maken van Europese middelen. Subsidieprogramma OPZuid stelt vanaf 11 juni 2019 een call open om duurzame energie te bevorderen in de gebouwde [...]

OPZuid-voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe openstelling ‘Bevordering duurzame energie’ in Vlissingen 17 juni 2019

4 juni 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Ook Europese subsidie voor uw innovatieve project? Bent u actief op het gebied van innovatieve verduurzaming en energie? Dan kunt u misschien gebruik maken van Europese middelen. Subsidieprogramma OPZuid stelt vanaf 11 juni 2019 een call open om duurzame energie te bevorderen in de gebouwde [...]

OPZuid-voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe openstelling ‘Bevordering duurzame energie’ in Eindhoven 20 juni 2019

29 mei 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland OPZuid wordt per 11 juni 2019 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland financiering kunnen krijgen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Programmaprioriteit 4F: Bevordering van duurzame energie Het doel [...]

Stimulus in het Eindhovens Dagblad – Met Europese subsidies krijgen we in de regio dingen voor elkaar

21 mei 2019|Featured, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

In de aanloop naar de Europese verkiezingen, op donderdag 23 mei, is er opnieuw veel discussie over de voor- en vooral de nadelen van Europa. Wat zouden voor Brainport de gevolgen van een eventuele Nexit zijn? Het Eindhovens Dagblad stelde deze vraag aan Remco Reisinger, hoofd [...]

Openstelling Koolstofarme Economie: Bevordering van Duurzame Energie per 11 juni 2019

16 mei 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Vandaag heeft het Comité van Toezicht van het OPZuid programma ingestemd met het advies van de Stuurgroep om het programma in juni opnieuw open te stellen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Dit betekent concreet dat er vanaf 11 juni 09:00 uur [...]

Nieuwe kostensoorten mogelijk in komende calls OPZuid

8 mei 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Op 28 november 2018 zijn wijzigingen in de Regeling Europese EZ-Subsidies (kortweg: REES) doorgevoerd, omdat de Europese Commissie een aantal wijzigingen heeft opgenomen in de Europese verordeningen van de structuurfondsen om de administratieve lasten te verminderen. Hieronder vallen ook enkele wijzigingen die van belang zijn [...]

Verwachte openstelling 4F Koolstofarme Economie per 11 juni 2019

18 april 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht gegeven om vanaf dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 27 september 2019, 17.00 uur de volgende call "4F Koolstofarme economie” open te stellen. De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie [...]

Thematische OPZuid call 1B1 levert 10 aanvragen op

20 maart 2019|OPZuid 2014-2020|

Van 3 december 2018 tot en met 13 maart 2019, 17.00 uur stond de oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Versterking innovatiesysteem’ (1B1) met een focus op het topcluster Biobased. Het loket is inmiddels gesloten. Er zijn 10 projecten ingediend, waarbij in [...]

OPZuid call 1B2 levert 53 nieuwe aanvragen op.

10 december 2018|OPZuid 2014-2020|

Van 1 juni tot en met 30 november 2018, 17.00 uur, stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten. De call is opnieuw onverminderd populair gebleken: er zijn 53 projecten ingediend, waarbij in [...]

Digitalisering en administratieve lastenverlichting

22 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

TNO en de EFRO-management autoriteiten zijn onlangs tot afspraken gekomen in het kader van lastenverlichting. De vergaande gedigitaliseerde administratie van TNO leidde bij beide partijen namelijk tot een administratieve lastenverzwaring bij het afleggen van verantwoording over de ontvangen EFRO subsidies (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Digitalisering [...]

Subsidiabiliteit van kosten gemaakt door verbonden entiteiten bij OPZuid projecten

22 november 2018|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Stimulus Programmamanagement heeft besloten om vanaf heden de namen van zogenaamde ‘verbonden entiteiten’ die activiteiten uitvoeren binnen OPZuid projecten op te nemen in een bijlage van de beschikking. Dit besluit vloeit voort uit het advies van Landsadvocaat Pels-Rijcken inzake de subsidiabiliteit van kosten die worden [...]

Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

22 november 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwachten wij van u [...]

Evaluatie Doelstelling 4F Koolstofarme economie: ruimte voor accentverschuivingen

21 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De OPZuid doelstelling 4F “Koolstofarme economie” was dit jaar onderwerp van evaluatie. De aanleiding voor deze evaluatie was het achterblijvend aantal aanvragen onder deze doelstelling. Technopolis heeft de evaluatie in de periode maart–augustus 2018 uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op het toetsen van de interventielogica. [...]

Nieuwe openstelling OPZuid gericht op topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek

19 november 2018|Featured, OPZuid 2014-2020|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland OPZuid wordt per 3 december 2018 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Programmaprioriteit 1B1: Versterking Innovatiesysteem Binnen de nieuwe openstelling kunnen projecten ingediend worden, die bijdragen aan versterking en verbreding van het [...]

Betekenisvolle innovaties mogelijk gemaakt door Europese subsidies

16 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Met behulp van Europese subsidies investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de [...]

Openstelling 1B1 per 3 december 2018

8 november 2018|OPZuid 2014-2020|

Onlangs heeft het Comité van Toezicht een zwaarwegend advies afgegeven aan de Management Autoriteit om de volgende call 1B1 “Versterking van het innovatiesysteem” open te stellen. Anders dan bij de vorige openstellingen richt deze call zich specifiek op drie thema’s, te weten de topclusters biobased-circular [...]

33 miljoen voor nieuwe projectvoorstellen Interreg Euregio Maas-Rijn

31 oktober 2018|Interreg VA|

Het Comité van Toezicht van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) programma in Maastricht heeft de voorwaarden vastgesteld voor de nieuwe en waarschijnlijk laatste oproep voor projectvoorstellen, de zogenaamde Call 5. In totaal is een bedrag van € 33 miljoen aan middelen uit het Europese [...]

Stimulus Programmamanagement monitort

29 oktober 2018|Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement monitort – in samenwerking met ERAC – de verlening van Europese subsidies aan projecten met begunstigden die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Ieder half jaar stelt Stimulus een monitoring rapport op, gebaseerd op de database van ERAC. Lees hier het meest recente rapport.  

Deelnemers Weekend van de Wetenschap in Kidsweek

24 september 2018|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Logo copyright Kidsweek Het weekblad voor kinderen Kidsweek besteedt aandacht aan het Weekend van de Wetenschap door middel van een speciaal katern in de uitgave van week 38. Daarin wordt ook een aantal Europa om de Hoek projecten uitgelicht. In de week van 1 oktober plaatst [...]

Doe mee met de Europa om de Hoek – Weekend van de Wetenschap quiz

20 september 2018|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Tot zondag 7 oktober 2018 om 12 uur ‘s middags kun je meespelen met de Europa om de Hoek quiz en gave prijzen winnen! Je leert tijdens de quiz over allerlei coole dingen die met Europees geld mogelijk gemaakt worden en die je tijdens het Weekend [...]

Kom kijken bij onze projecten tijdens Weekend van de Wetenschap!

20 september 2018|Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018 vindt in Nederland het Weekend van de Wetenschap plaats, het grootste landelijke evenement op het gebied van wetenschap en technologie. Bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, musea en onderzoeksinstituten openen hun deuren om bezoekers van jong tot oud de kans [...]

Let op: model projectplan bij OPZuid 1B2 aanvraag per 21/6/2018 gewijzigd

21 juni 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Per 1 juni is het loket geopend voor subsidieaanvragen in het kader van OPZuid prioriteit 1B2 Valorisatievermogen MKB. Helaas is in de informatie die wij op deze website over deze openstelling verstrekken een fout geslopen. Onze excuses hiervoor. In de tekst is gelinkt naar een oude [...]

OPZuid call 1B3 levert 20 nieuwe aanvragen op

15 juni 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur, stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Systeemversterking Human Capital’ (1B3). Het loket is inmiddels gesloten. Waar de animo voor de eerste call tegenviel, is de tweede call [...]

Terugkijken en verder bouwen in OPZuid jaarverslag 2017

28 mei 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het OPZuid jaarverslag 2017 wordt deze week ingediend bij de Europese Commissie. Het presenteert een overzicht van de programma activiteiten van het afgelopen jaar en doet verslag van de financiële en inhoudelijke voortgang. Daarnaast wordt een aantal interessante projecten in de schijnwerpers gezet en werpt de [...]

Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt ontvangen via Stimulus Programmamanagement, beschikt Stimulus Programmamanagement over uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw mailadres. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [...]

Toelichting Regeling Europese EZ Subsidies

24 mei 2018|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Indien u voor uw project rijkscofinanciering ontvangt, hebt u te maken met de Regeling Europese EZ-Subsidies (REES). Naar aanleiding van vragen over subsidiabiliteit van kosten bij de uitvoering van artikel 1.3 en 1.4 van de REES, geven wij u graag een nadere uitleg over de [...]

Meerjarenplanning OPZuid-calls

24 mei 2018|Algemeen, Stimulus|

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de OPZuid-openstellingen die u de komende jaren kunt verwachten. Het betreft een voorgenomen meerjarenplanning waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De precieze data en invulling van de calls zullen in een later stadium door het Comité van [...]

Nieuwe Europese en nationale subsidiemogelijkheden voor ondernemers in juni-november 2018

6 april 2018|OPZuid 2014-2020|

Vanaf 1 juni 2018, 9.00 uur tot 30 november, 17:00 uur, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel [...]

Verwachte openstelling 1B2 per 1 juni 2018

22 maart 2018|OPZuid 2014-2020|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 juni 2018 de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen. Daarbij geeft de Stuurgroep aan het belangrijk te vinden dat projecten [...]

OPZuid-financiering voor het DCMC Fieldlab

14 maart 2018|OPZuid 2014-2020|

Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) gaat een nieuwe fase in met de goedkeuring van de OPZuid-financiering voor de oprichting van een Fieldlab in Woensdrecht, Nederland. Tijdens de Aviolanda Business Club bijeenkomst overhandigde gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, Bert Pauli, de subsidietoekenning aan [...]

Brabantse cofinancieringsregeling voor 1B3 call

5 februari 2018|OPZuid 2014-2020|

De provincie Noord-Brabant stelt cofinanciering beschikbaar voor overwegend Brabantse projecten die ingediend worden binnen de nieuwe OPZuid call voor Systeemversterking Human Capital. De regeling is vandaag gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De Brabantse cofinanciering kan, tegelijk met de OPZuid-aanvraag, aangevraagd worden via het digitale webportal [...]

Voorlichting ‘Subsidie voor aansluiting onderwijs op arbeidsvraag’ in januari en februari

27 december 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018 kunnen binnen het OPZuid weer subsidieaanvragen ingediend worden in het kader van de investeringsdoelstelling 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’. Om potentiële aanvragers te helpen tot een kwalitatief goede projectaanvraag te komen, organiseert Stimulus in samenwerking met de [...]

Nieuwe call voor Human Capital-projecten open per 1 december

15 november 2017|OPZuid 2014-2020|

Vanaf vrijdag 1 december kunnen er binnen het OPZuid weer projecten ingediend worden die bijdragen aan de verbetering van de werkgelegenheid. De Management Autoriteit OPZuid heeft besloten om het advies van de Stuurgroep en het Comité van Toezicht OPZuid met betrekking tot de openstelling over [...]

Hoge verwachtingen voor miljoenenproject VIBE door baanbrekende innovatie

24 oktober 2017|OPZuid 2014-2020|

U heeft afgelopen week vast over VIBE gehoord. Het OPZuid project is veelvuldig in de media gekomen, mede door de vernieuwende technologiën op het gebied van virtual reality. Virtual Humans in the Brabant Economy, afgekort VIBE, werkt aan de ontwikkeling van virtuele mensen (Avatars), die [...]

Interpretatie en handhaving administratieve regels – vervolg

20 oktober 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De administratieve regelgeving voor EFRO-projecten is aangepast. Het gaat om het accountantsprotocol dat u indient bij afronding van het project en de categoriseringstabel die wordt toegepast bij voortgangrapportages en bij vaststelling van een project. Accountantsprotocol Het herziene protocol is door de NBA goedgekeurd en op onderdelen [...]

Verwachte openstelling 1B3 per december 2017

6 oktober 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in najaar 2017 - voorjaar 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 december 2017 de call 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’ open te stellen. Daarbij geeft de Stuurgroep aan [...]

Weekend van de Wetenschap 7 en 8 oktober

4 oktober 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Komend weekend kun je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea. Op meer dan 250 locaties in Nederland openen organisaties hun deuren voor het publiek. Bekijk hier het complete aanbod. Science Festival Technische Universiteit Eindhoven In het kader van het Weekend van de Wetenschap [...]

Interpretatie en handhaving administratieve regels

19 september 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De praktijk wijst uit dat er bij de uitvoering van EFRO-projecten in de programmaperiode 2014-2020 op landelijke schaal onduidelijkheid en interpretatieverschillen bestaan over enkele administratieve onderwerpen, zoals: WBSO Aanbestedingsbeleid Maximale urennorm Redelijke termijn goedkeuring urenregistratie Controle uitbetaling salarissen Financiële moeilijkheden De Managementautoriteiten van de vier landsdelige programma's (waaronder OPZuid) hebben [...]

Jaarverslag OPZuid 2016 nu beschikbaar

4 juli 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Bent u benieuwd naar de uitvoering van het OPZuid in het afgelopen jaar? Wat hebben de openstellingen opgeleverd? Welke projecten kunnen rekenen op financiële steun? Wat zijn de leerpunten die de deskundigencommissie aanvragers meegeeft en waarom is regionale samenwerking zo belangrijk? Dit en meer leest u in de [...]

OPZuid call levert 42 nieuwe subsidieaanvragen op

30 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 15 mei tot en met 23 juni, 17.00 uur, jl. stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten. Net als bij de eerste call was er veel animo: er zijn in totaal [...]

Europa versterkt Zeeland

22 juni 2017|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Europa biedt kansen voor grensprovincies als Zeeland. De onderlinge grensoverschrijdende contacten worden door Europese programma's versterkt. Niet alleen in financiële zin maar ook op het gebied van samenwerking is al veel winst voor de regio behaald. De Provincie Zeeland liet met de andere Zeeuwse overheden [...]

OPZuid-project Drone Safety Cluster in het landelijk nieuws

20 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

OPZuid-project Drone Safety Cluster staat in de schijnwerpers. Projectpartner Blue Jay is afgelopen week geïnterviewd door zowel RTL Nieuws als De Telegraaf. Aanleiding is het experiment dat Blue Jay start in een echte ziekenhuisomgeving. Door de gangen van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven vliegt de komende jaren [...]

Eerste wereldwijde fotonica conferentie in Brabant

15 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De eerste wereldwijde fotonica congres vindt plaats van 14 t/m 16 juni in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers en wetenschappers van over de hele wereld komen daar bijeen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van deze technologie. Tijdens de conferentie lichten technologiebedrijven in besloten [...]

Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

18 mei 2017|Algemeen|

De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden willen meer synergie en vereenvoudiging in het toekomstig Europees cohesiebeleid. De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) moeten resultaatgericht zijn, met een scherpere focus op een kleiner aantal doelen of thema’s. Door deze prioritering en verbeterde samenhang creëert cohesiebeleid [...]

Terugblik Europa om de hoek Kijkdagen 2017

15 mei 2017|Geen categorie|

De zevende editie van de Europa om de hoek Kijkdagen ligt alweer achter ons. Wij kijken terug op twee mooie dagen waarbij prachtige projecten uit Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en ook uit de rest van Nederland hun deuren openden voor publiek. Bekijk hier de 'storify' van 12 & 13 mei. [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Noord-Brabant op 12 en 13 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei openen bedrijven in heel Nederland hun deuren tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. Daarvoor ontvangen zij geld van Europa. Ook in Noord-Brabant kunt [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Zeeland op 12 en 13 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei, tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen openen bedrijven in heel Nederland hun deuren. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. Daarvoor ontvangen zij geld van Europa. Ook in Zeeland kunt [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren in de wetenschap op 12 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 mei vindt van 10 tot 17 uur de Europa om de hoek Kijkdag plaats in Centre Céramique. Tijdens deze dag maken bezoekers kennis met een aantal projecten op het gebied van innovatieve gezondheidszorg en biomaterialen die mede mogelijk zijn gemaakt met Europese [...]

Dag van Europa

9 mei 2017|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Ook in Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op [...]

Kom ook naar de Europa om de hoek Kijkdagen

25 april 2017|Geen categorie|

Wist u dat drones ingezet gaan worden bij inspectie van windmolens? Dat dwarslaesies behandeld kunnen worden met stamcel therapie? Dat de biobased economy steeds dichterbij komt? En wist u dat dit bij u om de hoek gebeurt? Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei vindt [...]

Nieuwe Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers in mei-juni 2017

20 april 2017|MIT Zuid, OPZuid 2014-2020|

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland [...]

Verwachte openstelling 1B2 per mei 2017

10 april 2017|OPZuid 2014-2020|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2017. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf half mei de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen. Het Comité van Toezicht vergadert hier later deze maand over. Onder [...]

Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

18 december 2018|Algemeen, Featured, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus, Voucherregeling VAB|

Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 31 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer van Stimulus Programmamanagement 040 237 0100. Vanaf woensdag 2 januari staan [...]

OP-Zuid 2007-2013 lokt 650 miljoen aan regionale investeringen uit

3 april 2017|OP-Zuid 2007-2013, Stimulus|

576 projecten, 650 miljoen aan investeringen, 5300 gecreëerde banen. Dat en nog meer is in de periode 2007-2013 gerealiseerd met het Operationeel Programma Zuid-Nederland, het Europese stimuleringsprogramma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Afgelopen week is het definitieve eindverslag goedgekeurd door de Management Autoriteit [...]

OPZuid call levert 35 nieuwe subsidieaanvragen op

9 maart 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 9 januari tot en met 1 maart jl. stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Versterking van het innovatiesysteem’ (1B1) en de tweede oproep voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Koolstofarme economie’ (4F). Het loket is inmiddels gesloten. Net als [...]

Nieuwe openstelling OPZuid in januari 2017

24 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid) wordt per 9 januari 2017 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Reden dat deze openstelling zo snel volgt op de vorige, is dat er bij de Zeeuwse, Limburgse en Brabantse [...]

Comité van Toezicht OPZuid positief over nieuwe calls

10 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 heeft op 8 november 2016 het advies van de Stuurgroep overgenomen om de Management Autoriteit Zuid-Nederland te adviseren het programma opnieuw open te stellen voor de prioriteiten 1B1 “Versterking innovatiesysteem” (€10 mln EFRO) en 4F "Koolstofarme economie" (€ 10 [...]

Centrale locatie Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend

10 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

(Bron: World Class Maintenance, d.d. 04-11-2016) Nieuwe mijlpaal voor het project Fieldlab CAMPIONE over innovatief onderhoud in de procesindustrie Op 4 november is de centrale fysieke locatie van het Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend in het Gate2 gebouw in Gilze Rijen. Door een druk op de [...]

EU-programma’s leveren Brabant € 165 miljoen op

29 september 2016|Interreg VA, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Schoner vervoer dankzij auto’s op waterstof, duurzamere landbouw door precisiebemesting en meer succesvolle innovatieve startende bedrijven in fotonica en nanotechnologie: 377 programma’s versterkten met geld van de Europese Unie de Brabantse economie. Alleen al tijdens de huidige programmaperiode, die nu anderhalf jaar duurt, ontving de [...]

Overzicht data voor indienen voortgangsrapportages OPZuid

2 augustus 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Indien u een lopend OPZuid-project heeft, kunt u twee maal per jaar uw projectkosten declareren. Hiervoor dient u een voortgangsrapportage (VGR) in te dienen via de EFRO-webportal. De data van indienen VGR, verschillen per openstelling, zoals u kunt zien in onderstaand schema. Hebt u bijvoorbeeld uw subsidieaanvraag [...]

Zeeland pakt aardig wat geld mee uit Europees Fonds voor innovatie mkb

26 juli 2016|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020|

De Provinciale Zeeuwse Courier heeft op 25 juli jl. onderstaand artikel geplaatst over Zeeuwse bedrijven die OPZuid-subsidie ontvangen: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zeeland-pakt-aardig-wat-geld-mee-uit-europees-fonds-voor-innovatie-mkb

Europese subsidieprogramma’s leveren Zuid-Nederland 700 miljoen op

18 juli 2016|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

In de periode 2007-2013 is dankzij Europese programma’s een investeringsimpuls van € 700 miljoen in Zuid-Nederland gerealiseerd. Hiervan is € 487 miljoen afkomstig van Europa, Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De overige € 213 miljoen bestaat uit private bijdragen. Met het geld werden innovaties en regionale ontwikkeling mogelijk [...]

Publiekssamenvatting OPZuid jaarverslag 2015 nu beschikbaar

7 juni 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Hierbij presenteren wij u de publiekssamenvatting van het jaarverslag OPZuid 2015. Het is het eerste verslag in de programmaperiode 2014-2020. Beknopter en daarmee toegankelijker dan voorheen en voor het eerst ook beschikbaar in een interactieve digitale versie. Deze publiekssamenvatting is een korte weergave van de activiteiten en [...]

Dag van Europa

9 mei 2016|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De Dag van Europa (of Europadag) wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie [...]

Kom naar de Europa om de hoek Kijkdagen bij u in de buurt!

4 mei 2016|Interreg VA, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Bent u benieuwd wat er in uw regio gebeurt met Europese subsidies? Kom dan tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen op 13 en 14 mei eens een kijkje nemen bij bedrijven en kennisinstellingen bij u in de buurt, die met behulp van Europese subsidies [...]

Twee nieuwe locaties voor Fieldlab CAMPIONE

3 mei 2016|OPZuid 2014-2020|

OPZuid-project Fieldlab CAMPIONE is bedoeld om het onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar te maken. Hoofdbestanddeel van het project is een centraal fieldlab: een centrale plaats waar getest kan worden met nieuwe technieken zoals data-analyse systemen en sensoriek. De locatie waar dit gevestigd zal worden, is [...]

Europa om de hoek Kijkdagen 13 en 14 mei 2016

12 april 2016|Interreg VA, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Wat gebeurt er in Nederland met Europees geld? Hoe rijdt een auto op waterstof, waarom werkt het ene medicijn wel en het andere niet en hoe ziet het ei van de toekomst eruit? Ontdek het tijdens de ‘Europa om de Hoek Kijkdagen’ op 13 en [...]

MIT Zuid 2016 goedgekeurd

10 maart 2016|Geen categorie, MIT Zuid, Stimulus|

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd. Doel De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie [...]

Veel animo voor tweede call 1B1 projecten

1 maart 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 november 2015 tot en met 29 februari jl. stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Versterking van het innovatiesysteem’ (1B1). Het loket is inmiddels gesloten. Er was veel animo voor de call: er zijn 37 aanvragen ingediend, waarbij voor [...]

Regionale economische samenwerking werpt vruchten af

11 januari 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

In 2015 is 21,5 miljoen OPZuid-subsidie toegekend aan innovatie. De regionale economische samenwerking in Zuid-Nederland neemt in hoog tempo toe. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) die de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gezamenlijk opgesteld hebben, wordt omarmd. Op Zuid-Nederlandse schaal zijn het afgelopen [...]

Stimulus en de Regionale Triple Helix partners in Zuid-Nederland denken graag met u mee!

2 november 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

OPZuid is per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Die richt zich specifiek op systeemversterkende clusterprojecten. Subsidieaanvragen kunnen via de EFRO-webportal worden [...]

Eerste prijs voor Europa om de hoek Kijkdagen!

26 oktober 2015|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Comité van de Regio’s heeft op 21 oktober jl. de eerste prijs in het kader van de European Public Communication Award 2015 toegekend aan de Nederlandse Europa om de hoek Kijkdagen. De Europa om de hoek Kijkdagen is een jaarlijks evenement dat de managementautoriteiten van [...]

Zuid-Nederlandse innovatiestrategie vergroot slagkracht regio

24 september 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De regionale innovatiestrategie voor slimme specialisatie (RIS3) wordt in Zuid-Nederland omarmd en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Voorzitter van het Comité van Toezicht OPZuid, de heer Drs. Theo Bovens, vertelt hierover in het Panorama Magazine van de Europese Commissie. Een verhaal over regionale economische samenwerking tussen [...]

Nieuwe openstelling OPZuid 1B1 per 1 november

17 september 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) wordt per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 november tot [...]

Openstelling OPZuid 1B3 en 4F per 1 oktober

23 juli 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Per 1 oktober 2015 wordt het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B3 en 4F. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 november 2015 via het EFRO-webportal. Er wordt gewerkt met een [...]

Voortgang 1e call Versterking innovatiesysteem en Versterking valorisatievermogen MKB

14 juli 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 tot en met 30 april jl. heeft de eerste oproep voor projecten binnen het OPZuid 2014-2020 plaatsgevonden. Er zijn 31 subsidieaanvragen ingediend voor projecten die onder prioriteit 1B1 (Versterking innovatiesysteem) vallen en 72 voor projecten die onder prioriteit 1B2 (Versterking valorisatievermogen MKB) vallen. [...]

9 mei Dag van Europa

9 mei 2015|OPZuid 2014-2020|

Wie in zijn agenda of op een kalender bij 9 mei 'Dag van Europa' ziet staan, zal zich waarschijnlijk afvragen wat er dan op die negende mei gebeurd is. Er zijn namelijk maar weinig Europese burgers die weten dat op 9 mei 1950 de aanzet [...]

Cofinanciering provincie Noord-Brabant

14 april 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Middels de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant stelt de provincie Noord-Brabant in totaal € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor de cofinanciering van OPZuid-projecten. Aanvragen voor projecten die passen binnen het onderdeel Versterking innovatiesysteem, kunnen worden ingediend voor cofinanciering vanuit zowel het OPZuid (max. [...]

Procesplanning openstellingen per 1 april 2015

7 april 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Twee onderdelen van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) worden opengesteld van 1 tot en met 30 april 2015. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 april 2015 volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor Versterking innovatiesysteem (specifiek doel [...]

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid beschikbaar

30 maart 2015|OPZuid 2014-2020|

De afgelopen maand hebben wij een viertal regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële aanvragers georganiseerd in Terneuzen, Eindhoven, Breda en Geleen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het OPZuid toegelicht en zijn we in de vorm van een aantal workshops nader ingegaan op thema's als Projectvoorbereiding, EFRO-webportal, Projectuitvoering en het [...]

RIS3 Innovatieprogramma’s triple helix

10 maart 2015|OPZuid 2014-2020|

Voor de realisatie van het OPZuid 2014-2020 zijn de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3) en haar onderleggers een belangrijke drager. In het kader van de programmatische uitwerking van deze RIS3 hebben Strategic Board Delta Region en Brainport met partners intensief samengewerkt om te [...]

Openstelling OPZuid per 1 april 2015

27 februari 2015|OPZuid 2014-2020|

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) gaat per 1 april 2015 open. De twee tenders op het gebied van innovatiebevordering betreffen een bedrag van in totaal 20 miljoen euro. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 april tot en met 30 april 2015. Aanvragen [...]

Voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid in maart 2015

9 december 2014|OPZuid 2014-2020|

De provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben in samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma opgesteld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven: het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid). Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor [...]

OPZuid 2014-2020 officieel goedgekeurd door Europese Commissie

9 december 2014|OPZuid 2014-2020|

De Europese Commissie heeft  het OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland definitief goedgekeurd. Eerder dit jaar hebben de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het Rijk een programmavoorstel  ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met de goedkeuring is zekerheid verkregen dat Europa voor de [...]

Eigen YouTube-kanaal Stimulus

20 november 2014|OPZuid 2014-2020|

Stimulus Programmamanagement heeft voortaan een eigen YouTube-kanaal: StimulusTV. Hierop willen we graag laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van Europese subsidies. Daarom zijn we op zoek naar filmpjes en videoverslagen van projecten die subsidie hebben ontvangen uit Europese programma's. Beschikt u over een [...]

OPZuid 2014-2020 van start

29 oktober 2014|OPZuid 2014-2020|

In het bijzijn van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, is op woensdag 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor het nieuwe OPZuid 2014-2020. Een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, wat subsidiemogelijkheden biedt voor activiteiten op het gebied van innovatiebevordering en de [...]

Europese Commissie akkoord met Nederlandse EFRO-plannen

22 augustus 2014|OPZuid 2014-2020|

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van [...]