REACT-EU is een programma van de Europese Commissie dat volgens de verordening COM(2020) 451 is gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel en op crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Het OPZuid 2014-2020 en de RIS3 2021-2027 zijn het kader voor REACT-EU.

Regelgeving

Handboek EFRO

Regionale Innovatie voor Zuid-Nederland 2021-2027 (RIS3)

Projectaanvraag

    De Europese Unie hecht veel belang aan transparante en begrijpelijke communicatie over uw project aan het brede publiek, aangezien alle OPZuid-projecten gefinancierd worden met publieke middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij de uitvoering van uw project dient u dus rekening te houden met de communicatieregels van zowel de EU als de cofinanciers. Meer daarover leest u onder het tabblad ‘Voorlichting en publiciteit’ op deze pagina.

REACT-EU-Logo

REACT-EU middelen zijn onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.