REACT-EU is een programma van de Europese Commissie dat volgens de verordening COM(2020) 451 is gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel en op crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Het OPZuid 2014-2020 en de RIS3 2021-2027 zijn het kader voor REACT-EU.

Regelgeving

Regionale Innovatie voor Zuid-Nederland 2021-2027 (RIS3)

Projectaanvraag

Logo’s

REACT-EU middelen zijn onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier