Machine voor niet-kerende grondbewerking en bovenover ploeg (R. vd Corput BV.)

R. vd Corput is een gemend bedrijf, eigenaar is René van den Corput. De activiteiten welke worden uitgeoefend zijn een akkerbouw- en varkensbedrijf. Het bedrijf is gevestigd in Dongen, provincie NoordBrabant. Op het varkensbedrijf worden 775 fokzeugen, 3.100 gespeende biggen, 2.500 biggen bij de zeug en 7.000 vleesvarkens gehouden. Naast de varkens worden op circa 120 hectare diverse akkerbouwgewassen geteeld zoals spinazie, waspeen, suikerbieten, boerenkool, rogge en mais als corncob mix(CCM is voor varkensvoer). In de toekomst wil René van den Corput het akkerbouwbedrijf afsplitsen van het varkensbedrijf. De bedoeling is dan dat de zoon verder gaat met het akkerbouwbedrijf. Hij is naast zijn agrarische studie momenteel ook al werkzaam op het akkerbouwbedrijf. Van den Corput voert vrijwel alle werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf in eigen beheer met eigen machines uit. In het kader van modernisering en precisielandbouw heeft de onderneming al geïnvesteerd in GPS gestuurde grondbewerking en een GPS- gestuurde landbouwspuit en mestinjecteur met sectieafsluiting ten behoeve van gewasbescherming en het toedienen van dierlijke mest. Een volgende stap in het moderniseren en verduurzamen van de onderneming is het ontwikkelen en investeren in een beter bodembeheer. Hiervoor zijn al een aantal investering gedaan, zoals bandendrukwisselsystemen op de trekker en op de zelfrijdende landbouwspuit. De komende 2 jaar wil van den Corput dit uitbreiden door een aantal investering te doen op het gebied van beter bodembeheer, dit zijn o.a. investeringen in niet kerende grondbewerking voor het oppervlakkig bewerken, inwerken en onderwerken van gewasresten en groenbemesters met behulp van een cultivator en een investering in een bovenover ploeg inclusief een GPS-systeem. Het doel van deze investering is het voorkomen van een ploegzool. In combinatie met een trekker welke is uitgerust met een bandendrukwisselsysteem moet bodemverdichting worden voorkomen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Dongen
Startdatum:
2019-02-01
Einddatum:
2021-04-01

Begunstigde:

Begunstigde:
R. vd Corput B.V.
Adres:
Eindsestraat 91 Dongen
Dongen
Nederland
Partner(s):
R. vd Corput B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 10.100
Totaal privaat:
€ 15.550
Totale subsidiabele kosten:
€ 25.650

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag