Aarts VOF Integrale Ammoniak Aanpak VX floor and more

Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie.
Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.
De familie Aarts in Heusden is zich bewust van de noodzaak van deze transitie. De VOF Aarts heeft daarom in haar toekomstvisie en bedrijfsontwikkelingsplan opgenomen om een substantiële bijdrage aan deze transitie te leveren. De bouw van een nieuwe stal voor melkkoeien maakt onderdeel uit van dit bedrijfsontwikkelingsplan.
Aangezien het bedrijf grenst aan een recreatiegebied (met daarin onder meer Golfbaan De Woold, twee campings en de Eeuwelsche Loop) wil VOF Aarts het bedrijf een moderne en nette uitstraling geven naar de omgeving.
De VOF Aarts wenst een nieuwe stal te realiseren met daarin een aantal innovaties op het gebied van:
1. Reductie van de emissie van ammoniak (tot 80%!);
2. Verhogen van de levensduur van de koeien door verbeteren dierwelzijn en -comfort en daarmee het verder verlagen van het gebruik van antibiotica;
3. Continue monitoring van ammoniak, methaan en CO2 concentraties in- en uitstoot uit de stal;
4. Produceren van eigen (groene) energie.
Hiermee wil de VOF Aarts voorbereid zijn op- c.q. invulling geven aan de vraag naar duurzaam en energieneutraal geproduceerde melk (melk met meerwaarde).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heusden
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
V.O.F. Aarts
Adres:
Broekstraat 2a Heusden
Heusden
Nederland
Partner(s):
V.O.F. Aarts

Financiering

EU (ELFPO)
€ 124.984
Noord-Brabant:
€ 124.984
Totaal privaat:
€ 537.402
Totale subsidiabele kosten:
€ 787.370

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier