Collectieve wasplaats De Rips

De collectieve wasplaats is een innovatief concept met als doel een reductie met minimaal 95% van de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen op de deelnemende agrarische bedrijven (100% gebruik maken van de collectieve wasplaats door de agrarische deelnemers).

Bij de start van het project is bewust gekozen voor de oprichting van een samenwerkingsverband. Hierbij is kritisch gekeken naar de specifieke expertise en inbreng van de deelnemers afzonderlijk. De uiteindelijke combinatie van agrarische ondernemers, het waterschap en de leverancier van de zuiveringstechniek onder begeleiding van DLV Advies maken van de collectieve wasplaats een broedplaats van innovatie en optimalisatie van de gekozen technieken en software systemen.

De wasplaats is overkapt en is voorzien van een uniek reinigingssysteem van de spuitmachines, een innovatief zuiveringssysteem voor het proceswater en voertuigherkenning van de te reinigen machines. Het water dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van de machines wordt gezuiverd en is daardoor weer her te gebruiken voor het reinigen van de spuitmachines (sprake van een gesloten systeem). Een innovatief vulsysteem van de spuitmachine draagt zorg voor een reductie van mors- en operator-exposure risico (gezondheidsrisico). Voertuigherkenning levert een bijdrage aan het monitoren van het project op gebruikersniveau door registratie van het daadwerkelijk gebruik van de wasplaats (o.a. hoeveelheid water, tijdsduur). Het concept is na de testfase uit te rollen naar andere locaties in Brabant maar ook daarbuiten.

Door de samenwerking met beide waterschappen wordt het gehele traject van reinigen, zuiveren en hergebruik gemonitord. De resultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Daarnaast vindt kennisoverdracht en uitrol plaats door info- en demodagen zodat het initiatief ook in andere regio™s kan worden opgepakt. Hierdoor kan de enorme reductie van de erfemissie ook in andere regio™s gerealiseerd worden (verbetering waterkwaliteit).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
DE RIPS
Startdatum:
2017-05-01
Einddatum:
2021-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Ploegmakers O.G. B.V.
Adres:
Burgemeester Wildenberglaan 46a DE RIPS
DE RIPS
Nederland
Partner(s):
Ploegmakers O.G. B.V.; Ploegmakers Loonwerk B.V.; Claessens Agri-Service; Botden Landbouwbedrijven B.V.; Maatschap Geling - Opgenoort; Waterschap Aa en Maas

Financiering

EU (ELFPO)
€ 93.406
Noord-Brabant:
€ 93.406
Totaal privaat:
€ 191.047
Totale subsidiabele kosten:
€ 377.859

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag