Precisierijenbemesting Van Vugt Landbouw

Het akkerbouwbedrijf Van Vugt landbouw is gelegen in het Noord-Brabantse Maren-Kessel. Het bedrijf heeft ongeveer 150 hectare landbouwgrond waarop men de gewassen aardappelen, maïs, tarwe en suikerbieten verbouwd. Van Vugt Landbouw beschikt over een zeer uitgebreid, jong en up-to-date machinepark. Bijna alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Duurzaamheid is een thema dat veel aandacht heeft bij Van Vugt en vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer aandacht krijgt binnen dit bedrijf. In de afgelopen jaren is hier al fors op ingezet met o.a. de investering in moderne spuitechnieken, kunstmeststrooier en een bemester welke allen zijn voorzien van sectieafsluiting en aansturen door middel van GPS. De volgende stap die Van Vugt wil gaan zetten is gericht op precisie rijenbemesting met vloeibare N-meststoffen.

De toepassing van precisierijenbemesting met stikstof kan de benutting door het gewas van de toegediende stikstofmeststof verhogen, waardoor de stikstofgift omlaag kan zonder verlies van opbrengst en kwaliteit. Of en hoeveel er kan worden bespaard, hangt af van het gewas, de bodem en de teeltwijze. De besparing komt o.a. doordat alleen de netto beteelde oppervlakte van het perceel wordt bemest, er wordt geen meststof gestrooid in rijpaden. Ook zijn er geen overlappingen en strooibanen en komt er geen meststof in kanten terecht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
MAREN-KESSEL
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2020-07-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Van Vugt Landbouw
Adres:
Kesselsedijk 16 MAREN-KESSEL
MAREN-KESSEL
Nederland
Partner(s):
Van Vugt Landbouw

Financiering

EU (ELFPO)
€ 59.780
Totaal privaat:
€ 89.671
Totale subsidiabele kosten:
€ 149.451

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag