Sleepslangsysteem (Kuijlen Roosendaal Landbouw Techniek)

Kuijlen Landbouw en Techniek is een akkerbouw- en loonbedrijf gevestigd in Roosendaal, provincie Noord-Brabant. Eigenaar van dit bedrijf is Niels Kuijlen. De akkerbouwactiviteiten bestaan uit de teelt van maïs en gras voor het persen van hooi wat men ook zelf verhandeld. Het loonwerk bestaat uit het uitrijden van mest, het persen van hooi en mesttransport. Het bedrijf heeft een aantal jaar geleden de eerste stappen gezet op het gebied van precisiebemesting en heeft hiervoor een mestinjecteur welk is uitgerust met sectie-aansturing en GPS. Tevens heeft Kuijlen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het werken met bodem- en taakkaarten. Niels Kuijlen is voornemens om verder te investeren in precisielandbouw en beter bodembeheer. De volgende stap hierin is een investering voorzieningen voor sleepslangbemesting inclusief GPS en automatische sectieafsluiting.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Roosendaal
Startdatum:
2019-02-15
Einddatum:
2021-04-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Kuijlen Roosendaal Landbouw Techniek
Adres:
Haiinksestraat 1 Roosendaal
Roosendaal
Nederland
Partner(s):
Kuijlen Roosendaal Landbouw Techniek

Financiering

EU (ELFPO)
€ 50.000
Totaal privaat:
€ 94.895
Totale subsidiabele kosten:
€ 144.895

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag