Liebregts investeert in beter bodembeheer en waterkwaliteit

Liebregts akkerbouw- en aannemingsbedrijf is een gecombineerd bedrijf dat zowel akkerbouwtaken als aannemerswerkzaamheden verricht. Het akkerbouwbedrijf bestaat uit 80 hectare waar een ruime diversiteit aan gewassen wordt verbouwd. Gedacht moet worden aan onder andere: aardappelen, suikerbieten, lelies, waspeen en mais. Ondernemer Dirk Liebregts heeft duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Er wordt ingezet op het verhogen van de bodemkwaliteit en zo ook op het waterbergend vermogen van het land. Om de bodemkwaliteit te verbeteren is geïnvesteerd in drie fysieke landbouwtechnieken:

Bandendrukwisselsysteem
Investering in een bandendrukwisselsystemen voor drie werktuigen tegelijk. Het bandendrukwisselsysteem zorgt voor een verhoogde bodembescherming door een lagere druk op de bodem. De lagere druk op de bodem zorgt ook voor minder verdichting van de grond waardoor er minder structuurschade is. Planten, beworteling en vochthuishouding van bouw- en grasland verbeteren. Verder zijn een lager brandstofgebruik, minder bandenslijtage en minder kans op slippen voordelen van deze investering.

Klepelmaaier
De klepelmaaier zorgt ervoor dat gewasresten zo kunnen worden verwerkt dat deze op het land kunnen blijven liggen. De bodem neemt vervolgens de gewasresten op, wat zorgt voor meer organische stof in de bodem. Een bodem met voldoende organische stof houdt vocht en voedingsstoffen beter vast. Door het gewas terug de grond in te brengen, wordt tevens gewerkt aan het sluiten van een kringloop.

Niet-kerende grondbewerking
Investering in een cultivator die is voorzien van speciale Trimix scharen, die een ondiepe bewerking mogelijk maken. Door deze ondiepe bewerking wordt het bodemleven niet onnodig verstoord.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Middelbeers
Startdatum:
1-3-2019
Einddatum:
28-2-2021

Begunstigde:

Adres:
Dekkerstraat 3
Middelbeers
Nederland
Partner(s):
Akkerbouw- en aannemingsbedrijf D. Liebregts

Financiering

EU (ELFPO)
€ 22.684
Totaal privaat:
€ 34.026
Totale subsidiabele kosten:
€ 56.710

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag