Stal van de Toekomst, proefbedrijf van der Zanden

De Stal van de Toekomst is gebaseerd op een brongerichte aanpak ter voorkoming van het ontstaan van ongewenste gassen en het opwekken van duurzame energie uit dagverse mest. Het systeem bestaat uit een combinatie van een aantal technieken waarvan bekend is dat die een emissiereductie realiseren, een innovatie die nog uniek is in Noord-Brabant. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is dagontmesting. Dit houdt in dat de mest iedere dag uit de stal verwijderd wordt. Door dagontmesting wordt het ontstaan van onder andere ammoniak in de stal voorkomen. Het nieuwe stalsysteem zal worden gecombineerd met monovergisting, waardoor energie uit de mest gehaald kan worden.

De doelstelling van het project is het realiseren van een nieuwe innovatieve varkensstal, waarin er varkensvlees geproduceerd wordt in een stalsysteem dat zorgt voor lagere ammoniakemissie zowel binnen als buiten de stal, antibioticavrije productie, minder stof, een betere gezondheid voor mens en dier, een verbeterd bedrijfseconomisch model en mest die geschikt is voor monovergisting.

V.d. Zanden maakt onderdeel uit van de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Om het stalsysteem beschikbaar te maken voor de sector, dienen er vier proefstalen met het systeem gerealiseerd te worden. Hiervan is er reeds een gerealiseerd en V.d. Zanden is een van de andere drie locaties beschikbaar voor een proefstal met 1.400 vleesvarkens.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Volkel
Startdatum:
2017-03-10
Einddatum:
2020-12-18

Begunstigde:

Begunstigde:
Van der Zanden - Claasse VOF
Adres:
Biesthoekstraat 9 Volkel
Volkel
Nederland
Partner(s):
Van der Zanden - Claasse VOF

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 496.375
Totale subsidiabele kosten:
€ 746.375

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier