Precisiebemesting

Precisie Rijenbemesting Van Nistelrooij

Het project betreft investeringen in het laten maken van bodemkaarten en een bemester op basis van vloeibare kunstmest.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) (Innovaties landbouwbedrijf precisiebemesting)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
NULAND
Startdatum:
2016-04-01
Einddatum:
2018-03-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Van Nistelrooij Melkvee
Adres:
Kerkdijk 15 NULAND
NULAND
Nederland
Partner(s):
Van Nistelrooij Melkvee

Financiering

EU (ELFPO)
€ 39.480
Totaal privaat:
€ 74.655
Totale subsidiabele kosten:
€ 114.135

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier