Innovatie in de melkveehouderij. Forse reductie ammoniak emissie en smart voermanagement.

Een sterke veehouderij en Brabant zijn al jarenlang met elkaar verbonden. De provincie Noord Brabant ziet echter de noodzaak om een vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt, onder andere in gang gezet met de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood, versneld door te voeren. Die versnelling is om een aantal redenen nodig. Waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak. Zonder ingrijpen gaat de karakteristieke Brabantse natuur verloren. Daarnaast maken Brabanders zich zorgen om de effecten die de veehouderij heeft op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid). Om dit te realiseren richt het beleid van de provincie zich op een Brabantse veehouderij die zich ontwikkelt naar een maatschappelijk gewaardeerde, slimme, duurzame, renderende sector in harmonie met haar omgeving.

L.H.M. Rongen-Peters zet de stap om te komen tot een duurzame melkveehouderij die past binnen de doelstelling van de provincie Noord-Brabant. Zij gaan investeren in een stalsysteem waarin, door technische innovaties, een afname van de uitstoot van ammoniak gerealiseerd wordt (de gekozen vloer heeft slechts 6 kg NH3uitstoot per jaar per koe). Door het gebruik van het zogenaamde MooMonitor+ systeem per koe o.a. de activiteit, herkauwactiviteit, vreet- en rusthouding gemeten. Hierdoor heeft de veehouder altijd real-time data. Daarnaast wordt geïnvesteerd in innovatieve melkmeters die zowel vet en eiwit gehalte van de melk kunnen bepalen maar ook het ureum gehalte in de melk per koe, per melkgift. De data van de MooMonitor+ en van de melkmeters wordt gekoppeld aan de menginstallatie op het bedrijf. Dagelijks kan de samenstelling van het voer op het bedrijf aangepast worden aan de behoefte van de koe. Krachtvoer op Maat!

De nadruk in het gekozen stalsysteem ligt niet alleen op afname ammoniak uitstoot, maar ook op het verbeteren welzijn van de koe door o.a. plaatsing waterbedden (zijn niet meegenomen in de projectplan) en het MooMonitoring+ systeem, de landschappelijke inpassing van de locatie en transparantie (open communicatie met de omgeving en overige geïnteresseerden).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Oploo
Startdatum:
2018-09-10
Einddatum:
2020-09-10

Begunstigde:

Begunstigde:
L.H.M. Rongen- Peters
Adres:
Schipperspeel Oploo
Oploo
Nederland
Partner(s):
L.H.M. Rongen- Peters

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 544.552
Totale subsidiabele kosten:
€ 794.552

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag