3-D GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR VARKENS (3-DV)

De context van het project is verduurzaming van de varkenshouderij door preventie en reductie van verspreiding van zoönosen en multiresistente bacteriën. Een multifactoriële aanpak door het scheppen van ideale houderijomstandigheden met grote aandacht voor hygiëne en dierenwelzijn en continue monitoring vormen de kern van de innovatie. Gebruik van diverse meetapparatuur en het omzetten van deze verkregen datastromen in bruikbare kennis is de belangrijkste focus. De tijdige herkenning van een gezondheidsgerelateerd probleem in de varkensstal en accurate efficiënte aanpak hiervan met voedingsgerelateerde (antibioticavrije) producten moeten leiden tot het verder terugdringen van antibioticagebruik in de varkenshouderij.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood) (Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Boxmeer
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2021-07-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Nutreco Nederland BV (Trouw Nutrition SRC)
Adres:
Veerstraat 38 Boxmeer
Boxmeer
Nederland
Partner(s):
Nutreco Nederland BV (Trouw Nutrition SRC); P. Bankers en Zn Holding BV

Financiering

EU (ELFPO)
€ 227.004
Noord-Brabant:
€ 227.004
Totaal privaat:
€ 571.513
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.025.522

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier