POP3 Regte Heide

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden van de Regte Heide is aangetast door een overmaat aan stikstofdepositie die voor een belangrijk deel zijn oorsprong heeft in landbouw. De gevolgen van deze overmaat betreffen naast directe toxiciteit van hoge concentraties ook indirecte effecten als vermesting, verzuring van bodem en water en uitspoeling van belangrijke nutriënten. Met het uitvoeren van het projecten willen de projectpartner de achteruitgang van biodiversiteit stoppen en de bos- en heideterreinen duurzaam herstellen, die als gevolg van de overmaat aan stikstofdepositie zijn achteruitgegaan. Bovendien heeft het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor biodiversiteit kan toenemen de aandacht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
GELDROP
Startdatum:
2017-05-01
Einddatum:
2021-04-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.
Adres:
Huisvenseweg 14 GELDROP
GELDROP
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 259.501
Noord-Brabant:
€ 259.501
Totale subsidiabele kosten:
€ 519.002

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag