Koeientuin Tierelier (Toekomstbedrijf)

Melkveebedrijf Tierelier (aangewezen als Agrarisch Toekomstbedrijf) van de familie Van Esch uit Heukelom, is een bedrijf met 70 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Op de locatie van het melkveebedrijf is tevens een professionele en goedlopende kinderopvangvoorziening gevestigd. Kinderopvang Tierelier is 10 jaar geleden door Jan en Ingrid Van Esch opgericht, zij waren hiermee één van de pioniers in de agrarische kinderopvang. Vanuit de overtuiging dat stilstand achteruitgang is, is de familie Van Esch zich al langer aan het oriënteren op de toekomst voor hun melkveebedrijf. Bijkomende factor is dat de melkveestal uit 1967 zeer gedateerd is en dringend aan vervanging toe is. In de visie van de familie Van Esch staat voorop dat zij een open en transparant bedrijf willen zijn. Een bedrijf dat uitnodigt tot bezoek, waar mensen kunnen zien, leren en ervaren hoe een moderne melkveehouder zijn bedrijf runt, met aandacht voor dier, milieu en samenleving. In hun zoektocht naar een nieuw stalconcept stond dan ook vast dat het een huisvestingsconcept moest zijn waarmee het bedrijf zich verder naar de samenleving tóe kan ontwikkelen. Een stalconcept, waarmee in het verlengde ervan een extra impuls aan de kinderopvang als verdienmodel gegeven kan worden. Groei of schaalvergroting is dus niet het uitgangspunt, maar versterking van de totale bedrijfsvoering. Tegen deze achtergrond heeft de familie Van Esch gekozen voor de Koeientuin als stalconcept. Als lid van de ‘denktank’ van het ontwikkelteam, volgt de familie Van Esch de ontwikkeling van de Koeientuin al jaren op de voet. De Koeientuin is een innovatief en integraal duurzaam huisvestingsconcept voor melkvee. De Koeientuin is een vrijloopstal, ontworpen vanuit de behoeften van de koe. In een Koeientuin kan de koe haar natuurlijke gedrag dan ook zo veel mogelijk volgen. Kenmerkende onderdelen van de Koeientuin zijn: 1. De weidevloer, een unieke kunststof vloer die zo veel mogelijk de eigenschappen van het weiland nabootst. De doorlatende toplaag van de vloer maakt een snelle scheiding van mest en urine mogelijk, waardoor een aanzienlijke reductie in de ammoniak-emissie gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd biedt de vloer een optimaal lig-, sta- en loopcomfort voor de koe. 2. De volautomatische mestrobot, voor het hygiënisch schoonhouden van de weidevloer 3. Een Serrestal als lichte bovenbouw-constructie met veel daglichttoetreding, die bovendien goed in het landschap opgaat 4. Bomen, klimplanten en/of struiken in en om de stal, voor een natuurlijke uitstraling en een prettig stalklimaat Het integraal duurzame karakter van de Koeientuin blijkt uit de volgende verbeterpunten cq. ontwerpclaims ten opzichte van een traditionele ligboxenstal: • Verbetering van het dierenwelzijn & diergezondheid • Lagere milieubelasting (met name door een lagere ammoniak-emissie en een gerichtere toediening van gescheiden vaste mest en urine als meststoffen in bijv. de tuinbouw) • Lager energieverbruik • Betere landschappelijke inpassing • Betere arbeids- en verblijfsomstandigheden • Betere verbindingsmogelijkheden met andere cq. neven-activiteiten op het melkveebedrijf (denk aan zorg, toerisme/ recreatie, kinderopvang, educatie). De Koeientuin wordt gerealiseerd op een naastgelegen erf. Op deze locatie kan het melkveebedrijf ideaal gerealiseerd en geëxploiteerd worden, juist ook in relatie tot de bestaande kinderopvangvoorziening. Daarnaast ligt de locatie aan een populaire wandel- en fietsroute, niet ver van Tilburg. De Koeientuin wordt gerealiseerd voor de huidige veestapel van 70 melkkoeien, er vindt dus geen uitbreiding plaats. De Koeientuin wordt bovendien voorzien van aantrekkelijke bezoekersfaciliteiten, incl. een boerderijterras. De familie Van Esch denkt met deze investering niet alleen een innovatief en duurzaam melkveebedrijf te realiseren, maar ook een solide basis voor een optimale synergie tussen het melkveebedrijf en de kinderopvang. Tenslotte is de Koeientuin op Melkveebedrijf Tierelier in Heukelom een primeur: het wordt het eerste melkveebedrijf in Nederland dat volledig als Koeientuin is ingericht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heukelom
Startdatum:
2018-05-01
Einddatum:
2020-05-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Melkveebedrijf Tierelier
Adres:
Spoordijk 8 Heukelom
Heukelom
Nederland
Partner(s):
Melkveebedrijf Tierelier

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 642.520
Totale subsidiabele kosten:
€ 892.520

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag