Mestpelletinstallatie Topeggs

Met de uitvoering van dit project wil familiebedrijf TopEggs machines en installaties aanschaffen om de reeds gedroogd kippenmest te pelleteren en hygiëniseren. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardige mestkorrel die gebruikt kan worden in vele teelten. De mestkorrels zijn vrij van ziektekiemen en geven geen geur af. Tevens komt er geen ammoniak uitstoot vrij bij het gebruik ervan. Dit sluit goed aan bij de vraag van de huidige maatschappij naar duurzame productie en het beperken van milieu schade. Tevens is men op zoek naar alternatieve organische stoffen in plaats van kunstmest. Deze mestkorrels kunnen goed in deze behoefte voorzien. Door de uitvoering van dit project kunnen hoogwaardige mestkorrels worden geproduceerd waarbij de waardevolle organische stof behouden wordt en de biodiversiteit vergroot. De korrels zijn niet schadelijk voor het milieu of de mens waardoor mest voor de pluimvee ondernemer niet langer een kostenpost zal zijn, maar zal gaan leiden tot de creatie van een meerwaarde product en een nieuw verdienmodel.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
MAASHEES
Startdatum:
2017-09-01
Einddatum:
2019-06-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Topeggs BV
Adres:
Vredepeelweg 22 MAASHEES
MAASHEES
Nederland
Partner(s):
Topeggs

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 844.900
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.094.900

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag