Strokenbewerking en verminderde bodemdruk (Lavagro)

Lavagro is een familiebedrijf met als bedrijfsactiviteiten akkerbouw en het houden van varkens. Het bedrijf is gevestigd in Reusel. Naast de varkens worden op circa 500 hectare diverse akkerbouwgewassen geteeld. Lavagro voert vrijwel alle werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf in eigen beheer met eigen machines uit. In het kader van modernisering en precisielandbouw heeft de onderneming al geïnvesteerd in GPS-gestuurde grondbewerking, een GPS- gestuurde spuit met sectieafsluiting ten behoeve van gewasbescherming en het toedienen van vloeibare meststoffen, een systeem om plaatsspecifiek meststoffen bij aardappelen toe te kunnen dienen en op een groot aantal hectares heeft de bodem laten scannen middels Verisscan.

Dit project betreft een investering in o.a. een machine voor strokenbewerking incl. GPS systeem, een bandendrukwisselsysteem met VF-banden op de trekker, een rupsbandensysteem op de aardappelrooier.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Reusel
Startdatum:
15-2-2019
Einddatum:
1-6-2021

Begunstigde:

Adres:
Postelsedijk 7
Reusel
Nederland
Partner(s):
Lavagro

Financiering

EU (ELFPO)
€ 50.000
Totaal privaat:
€ 81.203
Totale subsidiabele kosten:
€ 131.203

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag