Herontwikkeling cultuurhistorische boerderij tot multifunctionele accommodatie

Met dit project zal een vervallen boerderij met cultuurhistorische waarde worden her opgebouwd waarnaar het kan worden doorontwikkeld tot een bloeiend multifunctioneel bedrijf, wat leidt tot nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De vervallen boerderij van de familie van Son, welke gelegen is aan de rand van natuurgebied de Malpie, zal aan het eind van dit project heropgebouwd zijn, en klaar zijn voor verdere afbouw en invulling tot multifunctioneel bedrijf, met unieke verblijfsaccommodaties, vergaderlocaties, agrarische kinderdagopvang en flexibele opvang voor kinderen van werkende ouders en recreanten op het bedrijf. Bij dit alles zal het agrarisch educatieve aspect een grote rol spelen
Binnen dit project wordt er tevens een interactieve app ontwikkeld waarbij je met virtual reality en augmented reality ervaringen de mogelijkheid krijgt om de agrarische sector op een unieke manier te beleven door op een vernieuwende wijze een kijkje te nemen in agrarische bedrijven uit de regio. Met deze app wordt het mogelijk om een educatieve beleefroute te lopen waarbij je meer informatie ontvangt over de natuur in het gebied en de agrarische sector, zo kan je bijvoorbeeld een kijkje nemen in de stallen terwijl je er voor staat, of een virtueel ritje maken in een tractor. Er wordt samengewerkt met diverse ondernemers in het gebied en scholen voor de ontwikkeling en uitrol.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(LEADER)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
2018-11-01
Einddatum:
2021-10-31

Begunstigde:

Begunstigde:
GJAM van Son
Adres:
hoeve 3 VALKENSWAARD
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
GJAM van Son

Financiering

EU (ELFPO)
€ 100.000
Noord-Brabant:
€ 100.000
Totaal privaat:
€ 257.485
Totale subsidiabele kosten:
€ 457.485

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag