Samen naar een duurzame melkveehouderij

In dit project investeren vier voorlopers in de melkveehouderij gezamenlijk in een perspectiefvol emissiearm stalsysteem, te weten de V3 Groove vloer. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de doelstelling om de investering in dit stalsysteem in de toekomst ook voor andere melkveehouders mogelijk te maken.
Aan deze ondernemers is een proefstalstatus verstrekt voor het uitvoeren van de stal met deze vloer, de berekende verwachte emissie van het stalsysteem is 5,9 kg NH3 of 6,1 kg NH3 emissie per dierplaats.
De ondernemers zijn voornemens om de investering op korte termijn te realiseren en zullen aansluitend metingen laten verrichten, zodat uiteindelijk een definitieve emissiefactor voor de V3 Groove vloer kan worden bepaald. De ondernemers steken hiermee extra energie in de ontwikkeling van een alternatief stalsysteem en leveren een bijdrage om het voor mede-ondernemers mogelijk te maken in deze vloer te investeren.

Het principe van de V3 Groove vloer is een emissiearme en welzijnsvriendelijke vloer van rubber die zowel geschikt is voor renovatieprojecten als voor nieuwbouwprojecten.
Daarbij draagt deze vloer bij aan het verbeteren van het dierwelzijn en de gezondheid, er ontstaan minder luchtwegproblemen door de lagere emissies. Verder zorgt de vloer voor een optimale beloopbaarheid, er zijn minder problemen met beenwerk en de gezondheid van de klauwen verbetert.

De melkveehouders in dit project hebben ieder hun eigen specifieke bedrijfssituatie. Op deze manier kan ieder voor zijn eigen situatie ervaring op doen, welke weer gebruikt kan worden bij de verdere uitrol van het stalsysteem. Door de verschillende metingen in de verschillende stallen kan aangetoond worden wat de daadwerkelijke uitstoot van deze stal is.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Mierlo
Startdatum:
2018-04-09
Einddatum:
2020-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Van Tilborg V.O.F.
Adres:
Broekstraat 75 Mierlo
Mierlo
Nederland
Partner(s):
Van Tilborg V.O.F.; Klaassen Natuurlijk; Melkveebedrijf Noordman V.o.f.; Melkveebedrijf Toonders V.O.F.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 122.332
Noord-Brabant:
€ 122.332
Totaal privaat:
€ 457.142
Totale subsidiabele kosten:
€ 701.806

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag