Schouten VOF V1 & more

Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

De familie Schouten in Heeswijk Dinther is zich bewust van de noodzaak van deze transitie. De VOF Schouten heeft daarom in haar toekomstvisie en bedrijfsontwikkelingsplan opgenomen om een substantiële bijdrage aan deze transitie te leveren. De bouw van een nieuwe stal voor melkkoeien en het integreren van de bestaande stal maakt onderdeel uit van dit bedrijfsontwikkelingsplan.
Aangezien het bedrijf grenst aan een recreatiegebied (met daarin onder meer natuurtheater Kersouwe) wil VOF Schouten het bedrijf een moderne en nette uitstraling geven naar de omgeving.

De VOF wenst een bestaande stal aan te passen en te integreren in een nieuwe stal met daarin een aantal innovaties op het gebied van:
1. Reductie van de emissie van ammoniak;
2. Verhogen van de levensduur van de koeien door verbeteren dierwelzijn en -comfort en daarmee het verder verlagen van het gebruik van antibiotica;
3. Continue monitoring van ammoniak, methaan en CO2 concentraties in- en uitstoot uit de stal;

Hiermee wil de VOF Schouten voorbereid zijn op- c.q. invulling geven aan de vraag naar duurzaam en energieneutraal geproduceerde melk (melk met meerwaarde).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heeswijk-Dinther
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
R. & A. Schouten VOF
Adres:
Galgenberg 2 Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther
Nederland
Partner(s):
R. & A. Schouten VOF

Financiering

EU (ELFPO)
€ 72.884
Noord-Brabant:
€ 72.884
Totaal privaat:
€ 218.652
Totale subsidiabele kosten:
€ 364.420

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag