Meststoffenverdeler vaste rijpaden

QuickHedge B.V. ontwikkelt, vervaardigd en test een meststoffen-kalkverdeler ten behoeve welke zal worden ingezet op haar kwekerij van heesters. De beoogde machine is bestemd voor het overschakelen op een teeltsysteem met vaste rijpaden. Door te gaan werken met twee zwenkarmen moet het mogelijk worden om vier tot zes rijen, zowel links als rechts in één keer te kunnen voorzien van de juiste dosering. Dit zal onder andere worden bereikt door te gaan werken met taakkaarten. Vooraf is de behoefte aan meststof c.q. kalk nauwkeurig in kaart gebracht. Door middel van o.a. GPS zal de aansturing van de verdeler zodanig zijn dat gevarieerd kan worden toegediend afhankelijk van de vooraf vastgestelde behoefte.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOEKEL
Startdatum:
2-7-2018
Einddatum:
30-6-2020

Begunstigde:

Adres:
Lage Raam 7
BOEKEL
Nederland
Partner(s):
Quick Hedge B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 28.532
Totaal privaat:
€ 42.798
Totale subsidiabele kosten:
€ 71.329

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier