Verplaatsing fam. Kant

Het agrarisch bedrijf (melkveehouderij) van de familie Kant wordt verplaatst vanwege natuurontwikkeling van het Natura 2000 gebied Pompveld. Daartoe is een bestaande melkveehouderij aangekocht in het nabij gelegen Drongelen.

De boerderij aan het Eendenveld 10 te Babyloniënbroek is verkocht aan verschillende overheden, te weten de Provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland. Deze drie partijen hebben gezamenlijk de opdracht opgepakt om het agrarisch bedrijf met bijbehorende huiskavel, wat nu volledig gelegen is het Natura 2000 gebied Pompveld, om te zetten naar natuur om de instandhoudingsdoelen zoals geformuleerd in het Beheerplan Natura 2000 – 071 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (Provincie Gelderland i.s.m. Provincie Noord-Brabant, april 2016) te behalen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Babyloniënbroek
Startdatum:
30-6-2019
Einddatum:
30-6-2022

Begunstigde:

Adres:
Eendenveld 10
Babyloniënbroek
Nederland
Partner(s):
Firma G. Kant

Financiering

EU (ELFPO)
€ 83.673
Noord-Brabant:
€ 83.673
Totaal privaat:
€ 228.520
Totale subsidiabele kosten:
€ 395.867

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag