Hilvervlees

Dit project wordt uitgevoerd door Jan van den Broek en Nico van den Broek, twee agrarische ondernemers uit Hilvarenbeek. De droom van beide ondernemers is het sluiten van de biologische kringloop op hun bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen willen ze elkaar daarin versterken en ondersteunen. Samen hebben zij in 2017 een plan ingediend bij het GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant) voor het beheren van gronden in het Hilver gebied. Deze aanvraag is positief beoordeeld wat heeft geresulteerd in een langlopend pachtcontract van bijna 17 hectare natuurgronden die mede voor landbouwkundige doeleinden mogen worden gebruikt.

Het doel van dit project is het realiseren van een korte biologische natuurvleesketen. Om dit te bereiken moeten. Om dit te bereiken worden vier subdoelstellingen worden gerealiseerd, namelijk het realiseren van trainingsfaciliteiten voor de natuurvarkens, het realiseren van duurzame zelfvoorzienende schuilhutten en een volgsysteem voor varkens, zodat het mogelijk wordt om varkens te houden in natuurgebied de Hilver. Het realiseren van een verwerkingsruimte geschikt voor de verwerking van biologisch varkens- en rundvlees van eigen productie zodat daar unieke vleesproducten kunnen worden geproduceerd en het ontwikkelen van exclusieve vleesproducten welke kunnen worden afgezet in de korte biologische natuurvlees keten.

Dit project draagt bij aan behoud van natuur en biodiversiteit, het verkrijgen van een betere handelspositie in de korte keten, meerwaarde creatie voor de ondernemer, een beter dierenwelzijn en het sluiten van de biologische kringloop van beide bedrijven.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
hilvarenbeek
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Boerderijwinkel 't Schop
Adres:
esbeekseweg 2 hilvarenbeek
hilvarenbeek
Nederland
Partner(s):
Boerderijwinkel 't Schop; Voortsehoeve

Financiering

EU (ELFPO)
€ 57.753
Noord-Brabant:
€ 57.753
Totaal privaat:
€ 173.258
Totale subsidiabele kosten:
€ 288.763

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag