De Haas investeert in niet-kerende grondbewerking

Agrarisch bedrijf De Haas is een gecombineerd bedrijf. Op het bedrijf worden circa 4.000 vleesvarkens gehuisvest. Behalve de varkenshouderij vinden er akkerbouwactiviteiten plaats. In totaal wordt er circa 35 hectare grond bewerkt. Er worden verschillende gewassen geteeld, zoals: aardappelen, bieten, grasland, mais en tarwe. De Haas VOF heeft plannen voor de investering in twee verschillende machines in de categorie ‘Werktuigen voor niet-kerende grondbewerking’. De investeringen betreffen (1) een schijveneg voor het oppervlakkig inwerken en mengen van gewasresten en groenbemesters met behulp van gekartelde schijven tot een maximale diepte van 15 cm en (2) een mulchultivator voor het oppervlakkig inwerken en mengen van gewasresten en groenbemesters met behulp van ganzenvoet tanden tot een maximale diepte van 15 cm. De grote voordelen van het ondiep bewerken van de grond is dat er meer organische stof in de toplaag aanwezig blijft, meer bodemleven, grote weerbaarheid van bodem en gewas, betere structuur en bewerkbaarheid. Doel van de ondernemers is om de bodemkwaliteit te verbeteren door de toepassing van niet-kerende grondbewerking.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Beers
Startdatum:
31-1-2019
Einddatum:
30-1-2020

Begunstigde:

Adres:
Elstweg 38
Beers
Nederland
Partner(s):
De Haas

Financiering

EU (ELFPO)
€ 11.520
Totaal privaat:
€ 20.980
Totale subsidiabele kosten:
€ 32.500

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag