Academie ter vermindering van perceelemissies

Delphy gaat in dit project door middel van een mix van activiteiten zoals themabijeenkomsten, 3 studiegroepen (akkerbouw/vg klei, akkerbouw/vg, zand en houtig kleinfruit), demonstraties, workshops en excursies kennis overdragen van innovatieve maatregelen die emissies van nutriënten naar grond en oppervlaktewater tegengaan of beperken. Hiermee een bijdrage leverend aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het grond en oppervlakte water en een duurzame bedrijfsvoering van de ondernemers.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Wageningen
Startdatum:
2018-09-01
Einddatum:
2021-07-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Delphy
Adres:
Agrobusiness Park 65 Wageningen
Wageningen
Nederland
Partner(s):
Delphy

Financiering

EU (ELFPO)
€ 398.573
Totaal privaat:
€ 99.643
Totale subsidiabele kosten:
€ 498.216

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag