Emissiearme dosering vloeibare N-meststoffen Maatschap Roothans

Maatschap Roothans is een loon- en akkerbouwbedrijf gevestigd in het Noord-Brabantse Borkel en Schaft. Op ongeveer 28 hectare verbouwt het bedrijf o.a. maïs en aardappels.

Zowel bedrijfseconomische als wettelijke veranderingen hebben Maatschap Roothans de noodzaak voor een efficiënter bemestingsbeleid laten zien. Roothans is één van de voorlopers op het gebied van precisielandbouw. Het bedrijf is o.a. betrokken geweest bij het project ‘Mineralen op Maat’ en hebben daarnaast een zeer uitgebreid machinepark waarmee precisielandbouw mogelijk wordt gemaakt. Een recente investering welke Roothans hierin heeft gedaan in een spuitmachine met sectieafsluiting en aansturing door middel van GPS. Inmiddels zijn er ook alweer nieuwe investeringsplannen op het gebied van precisielandbouw, namelijk een investering in apparatuur voor het toedienen van vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen tijdens het zaaien van de maïs en poten van aardappels.

De toepassing van rijenbemesting met stikstof tijdens het zaaien en poten kan de benutting door het gewas van de toegediende stikstofmeststof verhogen, waardoor de stikstofgift omlaag kan zonder verlies van opbrengst en kwaliteit. Of en hoeveel er kan worden bespaard, hangt af van het gewas, de bodem en de teeltwijze. Door de toepassing van rijenbemesting tijdens het zaaien en/of poten kan de stikstofgift tenminste 20% worden verlaagd ten opzichte van de adviesgift bij breedwerpige bemesting. Dit komt o.a doordat alleen de netto beteelde oppervlakte van het perceel wordt bemest. Er wordt geen meststof gestrooid in rijpaden. Ook zijn er geen overlappingen en strooibanen en komt er geen meststof in kanten terecht. Het meststofverbruik zal daardoor dus lager zijn.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
1-8-2018
Einddatum:
1-7-2020

Begunstigde:

Adres:
De Schafterekker 4
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
Mts. F.J.G. Roothans en E.C.J. Roothans-van de Ven

Financiering

EU (ELFPO)
€ 12.176
Totaal privaat:
€ 18.264
Totale subsidiabele kosten:
€ 30.440

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag