Kom ‘s op ons Erf

Duurzame bedrijven en biologische boerderijen die hun bedrijven openstellen voor het publiek en rechtstreeks contact met de klant hebben, zijn mede bepalend voor het goede imago van boerderijen in Noord-Brabant. Bovendien komen deze bedrijven tegemoet aan de vraag van consumenten om meer te weten over de herkomst van voeding.

Kenmerk van boeren en tuinders die bij Van Eigen Erf zijn aangesloten, is de korte keten. Om hun risico’s te spreiden, starten steeds meer producenten met nevenactiviteiten, zoals diners tussen de koeien of workshops kaas en worst maken op de boerderij. Maar ook veranderingen in de boerderijwinkel zoals de online boerderijwinkel of zelfoogst-tuinen zijn in opkomst. De professionaliteit van boeren en tuinders die innovatieve (neven)activiteiten aanbieden aan burgers en/of hun producten rechtstreeks verkopen, varieert sterk. Wanneer dit op een professionele manier wordt aangepakt, is het een goede manier om inkomsten te verhogen en het risico te spreiden voor een agrarisch bedrijf. Samengevat kunnen de innovatieve (neven)activiteiten een oplossing bieden c.q. een bijdrage leveren aan het verhogen van de inkomsten en het spreiden van risico van bedrijven met een korte keten, mits professioneel uitgevoerd.

Nieuwe activiteiten op de boerderij, direct contact met burgers of professionele productontwikkeling en verkoop is vaak lastig voor boeren en tuinders. Hoe organiseer ik een culinaire of andere activiteit op de boerderij, aan welke regels moet ik voldoen, wat is goed gastheerschap en hoe bereik ik deelnemers? Hoe bind je klanten aan je en houd je ze vast? Hoe pak je promotie en communicatie op? Hoe richt je je erf in en aan welke eisen moet je voldoen? Wanneer is het tijd om je activiteit uit te breiden? Burgers zijn ook meer en meer op zoek naar ervaringen op het platteland of ontmoetingen met de boer in de stad. Hoe wordt kaas of worst nou eigenlijk gemaakt? Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan duurzame voeding? Opmerkelijk is dat de kennis en ervaring hier en daar bekend is, maar niet systematisch aan agrarische ondernemers wordt aangeboden en met hen samen verder wordt ontwikkeld. Want veel ondernemers hebben goede ervaringen met een onderdeel van dergelijke nevenactiviteiten en zijn bereid hun praktijkverhalen te delen, maar komen elkaar onvoldoende tegen. Dat delen van kennis en ervaring willen wij doen in dit project.

Doel van het project is om samen met en voor grondgebonden en biologische agrarische bedrijven in Noord-Brabant trainingen, workshops en demonstraties te verzorgen, waarbij landbouwers kennis nemen van innovaties en de toepassing ervan en zo aanvullende verdiensten te realiseren door nieuwe nevenactiviteiten en rechtstreekse productverkoop professioneel op te zetten. Hiermee hopen we ook nieuwe vormen van betrokkenheid en co-financiering door burgers te ontwikkelen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Sevenum
Startdatum:
2018-09-01
Einddatum:
2021-09-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Biologisch Goed Van Eigen Erf
Adres:
Op den Bergen 10 Sevenum
Sevenum
Nederland
Partner(s):
Stichting Biologisch Goed Van Eigen Erf

Financiering

EU (ELFPO)
€ 50.236
Noord-Brabant:
€ 50.236
Totaal privaat:
€ 25.118
Totale subsidiabele kosten:
€ 125.590

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag