Bartels investeert in toekomstbestendige duurzame melkveehouderij

Bartels investeert in een duurzame melkveehouderij. De beoogde verduurzaming wil Bartels bewerkstelligen door te investeren in een nieuwe stal en in de aanpassing van de oude melkveestal.

Nieuwbouw
Op een kavel tegenover het huidige bedrijf wil Bartels graag een nieuwe emissiearme stal realiseren. De stal wordt gebouwd volgens het zelf vormgegeven Kwatrijn 2.0 concept. Wat de stal bijzonder maakt is de extreem ruime uitvoering waardoor de koeien elk een loop- lig ruimte hebben van maar liefst 13,5 m2. De ligging van de stal maakt dat er voldoende grasland direct beschikbaar is voor beweiding. De vloer van de stal is zo goed als dicht en instaat om urine van de vaste mest te scheiden. Door deze speciale eigenschap heeft de vloer een erg lage emissiewaarde, De ligboxen worden uitgevoerd met stro om de koeien extra comfort te geven. Op elk ligboxen eiland wordt in het midden een ruimte gereserveerd om de balen stro op te slaan, op deze manier kan efficiënt gewerkt worden. Kenmerkend aan de stal wordt de vormgeving, deze zal erg open zijn. Om passanten nog meer bij het bedrijf te betrekken wordt tevens een melktap gerealiseerd.

Transitiestal
De huidige melkveestal stamt uit 2003 en is uitgevoerd met een dichte vloer en een melkrobot. De oude stal gaat gebruikt worden als transitiestal zodat de dieren die dit nodig hebben extra in de gaten gehouden kunnen worden. De ligboxen in deze stal zijn tevens voorzien van stro.

Zonnedak
De nieuwe stal wordt uitgevoerd met een kenmerkend dakplan met een verschillende dakhellingen. Hierdoor is het dak uitermate geschikt is voor de aanleg van een zonne-stroom systeem. Met de beoogde installatie moet genoeg stroom opgewekt kunnen worden om alle bedrijfsprocessen te kunnen voorzien.

Natuur en duurzaamheid
Het totale plan draagt bij aan het verhogen van de duurzaamheid van het bedrijf in zijn totaliteit. Alle vaste stro mest zal dan ook op eigen land worden toegepast. De mest geeft een extra impuls aan de bodem. De hoeveelheid organische stof in de bodem zal toenemen waardoor ook het bodemleven en het vocht bindend vermogen van de bodem zal stijgen. Daarbij daalt de druk van het bedrijf op natuur en omgeving door de verlaagde emissie en het opwekken van de zelf benodigde energie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Zegge
Startdatum:
1-3-2019
Einddatum:
31-7-2021

Begunstigde:

Adres:
Heesterbosstraat 7
Zegge
Nederland
Partner(s):
Bartels- Wevers

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 935.977
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.185.977

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag