van ZAad tot POotaardappel TEChnologie (ZAPOTEC)

Klassieke veredeling van aardappelen is een langdurig proces dat 15-30 jaar in beslag neemt. Hierdoor duurt het lang voordat aardappelen met nieuwe eigenschappen beschikbaar komen voor commerciële teelt. Door de complexe genetica van de huidige aardappelrassen (tetraploid) kunnen aardappelen alleen vermeerderd worden via pootgoed. Dit brengt met zich mee dat zich via de langjarige pootgoedteelt ziekten kunnen opbouwen met nadelige effecten voor de teelt en opbrengst. In de veredeling van aardappelen zijn recent grote stappen gezet naar hybride (diploide) rassen. Dit maakt het mogelijk aardappelen te telen uit uniform echt zaad. Het resultaat van hybride veredeling is een ras dat uit echt zaad geteeld kan worden, dit echte zaad is vrij van ziekten en klein, wat voordelen heeft voor oogstzekerheid, oogstkwaliteit, transport en opslag. Op dit moment duurt de opbouw van uitgangsmateriaal voor marktintroductie (pootgoed) 9 jaar, met hybride zaden kan de opbouw van een nieuw ras in 1,5 jaar plaatsvinden. In de aardappelketen wordt de ontwikkeling van hybride aardappel veredeling als disruptief en zeer innovatief gezien die grote gevolgen gaat hebben voor de aardappelketen en tegelijkertijd voor de Nederlandse aardappelsector veel perspectief biedt om haar bijzondere positie in de wereld te behouden en uit te bouwen.

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een methode, om op commerciële schaal pootgoed te maken uit aardappelzaad, is nog niet ontwikkeld. Een andere minstens zo belangrijke doelstelling is om bewaar- en verwerking-strategieën te ontwikkelen die onder verschillende omstandigheden leiden tot optimale houdbaarheid en kwaliteit van pootgoed uit aardappelzaad. Tenslotte is een doelstelling om marktpartijen (pootgoedtelers, aardappeltelers) en consumenten te informeren over het project en de resultaten hiervan.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OUD GASTEL
Startdatum:
2017-11-01
Einddatum:
2020-10-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Maatschap Bartelen
Adres:
Barlaqueseweg 10 OUD GASTEL
OUD GASTEL
Nederland
Partner(s):
Maatschap Bartelen; Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 345.418
Noord-Brabant:
€ 345.418
Totaal privaat:
€ 1.008.738
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.699.575

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag