Vaste rijpadensysteem akkerbouwbedrijf (D.C.C. Schrauwen)

Biologische akkerbouwbedrijf D.C.C. Schrauwen is gevestigd in het Noord-Brabantse Zevenbergen. Op circa 78 hectare worden op een biologische wijze akkerbouwgewassen als peen, uien, kool, witlofwortelen en kruiden geteeld. De afzet van deze producten vindt o.a. plaats via de afzetcoöperatie Nautilus waar  Schrauwen bij aangesloten is. Nautilus is de enige biologische telerscoöperatie van Nederland. Met haar biologisch akkerbouwbedrijf ambieert Schrauwen de productie van duurzaam voedsel voor mens en dier. De producten moeten zich onderscheiden op smaak, kwaliteit en gezonde inhoudsstoffen.  Schrauwen en andere biologische bedrijven willen dit bereiken door: zorg voor mens en landschap, het versterken van de bestaanszekerheid van de boer en het sluiten van biologische kringlopen.

Vaste rijpadensysteem
Een investering in een vaste rijpadenteeltsysteem past binnen de ambities voor meer bestaanszekerheid voor het biologisch bedrijf. Met vaste rijpaden wordt de opbrengst vergroot en de bodem- en onkruiddruk vermindert. Daarnaast draagt deze investering bij aan het behoud van organische stof in de bodem. Zo wordt de biologische teelt echt duurzaam, ook op de lange termijn. Rijpadenteelt is erop gericht om een zo klein mogelijke oppervlakte te berijden. Het doel van een teeltsysteem met vaste rijpaden is het sparen van de bodemstructuur, zodat de condities voor de gewassen zo optimaal mogelijk zijn. Door een systeem met vaste rijpaden ontstaat er ook een homogeen teeltbed waarin de verschillen in o.a. vlakligging,verkruimeling en waterhuishouding zeer gering zijn. Uit onderzoeken en ervaringen blijkt dat een vaste rijpadenteeltsysteem een positief effect heeft. Bij permanente rijpaden (gewasverzorging, oogst en grondbewerking) kan volgens diverse internationale onderzoeken een meeropbrengst van ruim 10% worden verwacht. Er is meer mineralisatie, minder emissie van klimaatgas, betere waterhuishouding, minder onkruid in biologische systemen en de bodem is eerder bewerkbaar. Vaste rijpaden hebben voordelen die zeker voor de biologische teelt zwaar meetellen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Zevenbergen
Startdatum:
15-2-2019
Einddatum:
15-6-2021

Begunstigde:

Adres:
Achterdijk 107
Zevenbergen
Nederland
Partner(s):
D.C.C. Schrauwen

Financiering

EU (ELFPO)
€ 17.557
Totaal privaat:
€ 28.443
Totale subsidiabele kosten:
€ 46.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier