Clusterproject vismigratie

Waterschap Aa en Maas werkt aan het herstellen van het watersysteem om te voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Een van de maatregelen is het vispasseerbaar maken van stuwen. Dit project voorziet in het opheffen van 15 van deze vismigratieknelpunten verspreid over het beheergebied van waterschap Aa en Maas.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen water)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
’s-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
2017-05-01
Einddatum:
2020-05-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Waterschap Aa en Maas
Adres:
Pettelaarpark 70 ’s-HERTOGENBOSCH
’s-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
Waterschap Aa en Maas

Financiering

EU (ELFPO)
€ 808.434
Noord-Brabant:
€ 404.217
Overig:
€ 404.217
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.616.868

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag