Smart Insect-farming

Wereldwijd is er door de groeiende bevolking een sterk stijgende vraag naar voedingsbronnen zoals eiwitten. De huidige agricultuur loopt tegen haar limieten aan om in de vraag naar eiwitten te voorzien. Het is daarom van groot belang dat er duurzamere en alternatieve eiwitbronnen ingezet worden om de voedselindustrie te ondersteunen. Ook in Noord-Brabant is er een duidelijke noodzaak voor alternatieve eiwitbronnen. Het grootste deel van het regionale veevoer wordt namelijk geïmporteerd, omdat de regio zelf niet de capaciteit heeft om voldoende veevoer te produceren. Een zeer kansrijke alternatieve eiwitbron kan gevonden worden in insecten omdat dat een zeer duurzame bron van eiwitten is die lokaal kan worden geproduceerd. Insecten zetten organische bijproducten, zoals reststromen, om in insectenbiomassa met een hoge eiwitwaarde waardoor zij uiterst geschikt zijn bij het creëren van een circulaire voedselstroom. Om insecten op industriële schaal te produceren moet deze jonge branche zich echter nog sterk ontwikkelen.

Protix is het eerste bedrijf dat er dankzij innovatieve technologieën in geslaagd is om hoogwaardige insectproducten te produceren. Deze insecten worden verwerkt tot eiwitten, vetten en meststoffen. Het lukt Protix echter nog niet om de producten tegen een concurrerende kostprijs op de markt te zetten. Hiervoor liggen de huidige productiekosten te hoog. Daarom is het doel van dit POP3-project de ontwikkeling van een smart insect-farming systeem waarmee Protix duurzamer, slimmer en efficiënter insecten kan kweken. Hierin staan de volgende ontwikkelingsdoelen centraal:
1. Het verduurzamen van de insectenkweek door een productieproces te ontwikkelen dat zo min mogelijk energie verbruikt en zo min mogelijk afval creëert per kilo eindproduct.
2. Bijdragen aan de vorming van een circulaire voedingsstroom in Noord-Brabant en het tot waarde brengen van reststromen door ze zo efficiënt mogelijk in te zetten als voedingssubstraten voor insecten.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren zal Protix samenwerken met Beltech en Hendrix Genetics. De projectpartners zullen een smart insect-farming systeem ontwikkelen wat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:
• Vision systemen die het aantal en de grootte van de insectlarven tijdens het kweken en opfokken tellen om zo inzicht te krijgen tussen de input en output van het productieproces.
• Een sensorensysteem voor het productieproces waarmee reststromen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en waardoor de uitstoot van emissie wordt verminderd.
• Een measurement en control software die de data combineert, analyseert en inzichtelijk maakt om het productieproces zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk neer te zetten.
• Vision-module voor de fenotypering van insecten waarmee de beste erfelijke eigenschappen van insecten geselecteerd om daarmee verder te kweken en de eiwitopbrengst te verhogen.

Met deze ontwikkelingen is Protix in staat om het productieproces te optimaliseren en verbeteren. Daarnaast moet dit project bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem waarmee de beste erfelijke eigenschappen van insecten kunnen worden geselecteerd en daarmee verder gekweekt. De ontwikkeling van de nieuwe fabriek in combinatie met het smart insect-farming systeem vermindert de milieu-impact met 50%. Dit project resulteert in een praktijkrijp product, dat niet alleen wordt gebruikt in (toekomstige) fabrieken van Protix, maar juist als totaalconcept of als losse producten kan worden aangeboden aan (potentiële) insectkwekers om op industriële schaal insecten slim, efficiënt en duurzaam te kweken.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood) (Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Dongen
Startdatum:
2018-04-17
Einddatum:
2020-04-16

Begunstigde:

Begunstigde:
Protix B.V.
Adres:
Industriestraat 3 Dongen
Dongen
Nederland
Partner(s):
Protix B.V.; Beltech B.V.; Hendrix Genetics Research
Technology & Services

Financiering

EU (ELFPO)
€ 160.479
Noord-Brabant:
€ 160.479
Totaal privaat:
€ 610.435
Totale subsidiabele kosten:
€ 931.393

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek