Jonge Boeren

Jonge Boeren

In de landbouwsector is bedrijfsovername vaak een groot probleem omdat hiermee veel geld gemoeid is. Bedrijfsopvolgers hebben daarom in de beginfase vaak een hoge financiële last. Om deze ondernemers te ondersteunen wordt POP3 subsidie beschikbaar gesteld aan jonge landbouwers. Het gaat hierbij om de groep van 40 jaar of jonger, die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of gestart. Jonge landbouwers kunnen eenmalig voor deze subsidie in aanmerking komen als zij investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties. Bij elke openstelling wordt een investeringslijst gepubliceerd waaruit gekozen kan worden. Dit wordt bij elke openstelling uitgebreid.

Tussen 2015 en januari 2018 is er ruim € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor drie openstellingen. Met de eerste 2 openstellingen zijn in totaal 74 aanvragen gehonoreerd. 41 van deze projecten investeren in zonnepanelen. Daarnaast investeren jonge landbouwers in precisiebemestingsapparatuur (15), warmtewisselaars en zaaimachines (elk 6). Voor de derde openstelling staan meer emissieverlagende investeringen op de lijst dan de vorige twee en de verwachting is dat daarvoor nu ook meer aandacht zal zijn bij de aanvragers.

(update bericht maart 2018)

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
Jonge Boeren
Prioriteit
(Jonge Landbouwers)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Brabant
Startdatum:
2015
Einddatum:
2018

Begunstigde:


Financiering


Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag