Nieuws

MIT 2015:/Nieuws

35 innovatieprojecten in Zuid-Nederland worden gefinancierd met MIT Zuid subsidie

6 december 2019|Featured, MIT Zuid|

De onlangs gesloten openstelling voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten heeft geleid tot 35 projecten in Zuid-Nederland (met 82 betrokken projectpartners) die in aanmerking komen voor een MIT subsidie. Hiermee is het subsidieplafond van € 7.324.800 [...]

103 aanvragen voor MIT R&D samenwerking ingediend

12 september 2019|Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Er zijn door het innovatieve MKB in Zuid-Nederland 103 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking, die op 10 september is gesloten. Het subsidieplafond van € 7.324.800 is hiermee bijna drie keer overvraagd. De [...]

158 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen projectsubsidie

28 juni 2019|Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Vanaf 9 april konden er projectaanvragen voor MIT Zuid haalbaarheidsprojecten worden ingediend. Er zijn in totaal 281 volledige aanvragen ontvangen, waarvan 269 op 9 april 2019. De beoordelingsvolgorde is voor deze aanvragen bepaald door middel [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

10 april 2019|MIT Zuid, Stimulus|

Ook dit jaar is veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 9 april open en dezelfde dag zijn er in totaal 276 aanvragen ingediend. Op dit moment kan nog niet met [...]

Opeenvolgend karakter van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten MIT Zuid

28 maart 2019|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

In de periode 2015 tot en met 2018 hebben 395 MKB’ers MIT Zuid subsidie ontvangen voor een Haalbaarheidsproject en 148 MKB-samenwerkingsverbanden een MIT Zuid subsidie voor een Research & Development (R&D) samenwerkingsproject. Haalbaarheidsprojecten gaan in [...]

Vernieuwde informatie MIT Zuid 2019

27 februari 2019|MIT Zuid, Stimulus|

Zoals eerder gemeld in ons nieuwsbericht, kan in 2019 uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. MKB’ers in Zuid-Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op: Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject; Het [...]

Succesvolle terugblik op 5 jaar MIT

15 februari 2019|MIT Zuid, Stimulus|

Op 13 februari vond het MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-event in Rotterdam plaats, waarin de gezamenlijke partijen (provincies, ministerie EZK, MKB NL en de Topsectororganisaties) hebben teruggeblikt op vijf jaar MIT. Een succesvolle en interessante bijeenkomst waar voorlichtingssessies [...]

Openstellingsdata MIT Zuid 2019 bekend

8 februari 2019|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Ook in 2019 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn als volgt: Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 9 april 2019 9.00 uur tot 10 september 2019 17.00 uur [...]

MIT-bijeenkomst 13 februari – Terugblikken en vooruitkijken

29 januari 2019|Algemeen, Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Een innovatief idee is zo bedacht. Maar van een idee een product of dienst maken vraagt meer. En dat vervolgens naar de markt brengen, is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor zijn kennis, geld en relaties [...]

37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

4 december 2018|Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Op 6 september 2018 sloot de tender voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten en zijn 80 aanvragen ontvangen. Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld en de volledige en binnen MIT Zuid passende aanvragen voorgelegd aan [...]

Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

22 november 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader [...]

MIT R&D samenwerking 2018

26 september 2018|MIT Zuid|

MIT R&D samenwerking 2018 Er zijn door het innovatieve MKB 80 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking die op 6 september is gesloten. Het subsidie plafond van € 7.324.800 is meer dan twee keer [...]

Loket openstelling MIT Zuid Haalbaarheid gesloten door bereiken subsidieplafond

12 juli 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Vanaf 17 april 2018, 9.00 uur, stond het loket van openstelling MIT Zuid Haalbaarheid, op basis van verdeelsystematiek first come first serve, open. Zoals reeds vermeld in ons nieuwsbericht van 19 april jl. was de [...]

Belangrijke uitspraak: Raad van State keurt overstap naar loting bij MIT-subsidie goed

11 juli 2018|MIT Zuid, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement mocht overstappen van first come first serve naar loten, nadat de webportal voor het indienen van subsidieaanvragen niet naar behoren bleek te werken. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, keurt in [...]

Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt ontvangen via Stimulus Programmamanagement, beschikt Stimulus Programmamanagement over uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

19 april 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 17 april open en dezelfde dag nog zijn er in totaal 325 aanvragen ingediend. Met dit aantal zal het subsidieplafond van [...]

Regeling MIT Zuid 2018 gepubliceerd

12 maart 2018|Geen categorie|

In 2018 kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de MIT Zuid regeling. MKB’ers in Zuid Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject Het uitvoeren van een [...]

35 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

27 februari 2018|MIT Zuid|

De besluitvorming voor de MIT R&D samenwerking Zuid-Nederland 2017 is afgerond. 35 R&D samenwerkingsprojecten zullen een projectsubsidie ontvangen, waarmee het subsidieplafond volledig is benut. De volledige lijst van projecten en begunstigden is hier te vinden. [...]

Openstellingsdata MIT Zuid 2018 bekend

19 januari 2018|MIT Zuid|

Ook in 2018 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn: Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 17 april 2018 9.00 uur tot en met 6 september 2018 17.00 uur [...]

Tender R&D samenwerking gesloten

18 september 2017|Geen categorie|

Het innovatieve MKB heeft dit jaar opnieuw veel belangstelling getoond in het MIT Zuid instrument R&D samenwerking. De tender is op 7 september om 17:00 uur gesloten. Er zijn in totaal 103 aanvragen ingediend. De [...]

Loket MITZuid Haalbaarheid en Innovatieadvies gesloten

17 augustus 2017|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in de MIT Zuid instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid. Er zijn in totaal 249 aanvragen ingediend, waarvan 235 aanvragen voor een Haalbaarheidsproject en 14 aanvragen voor een Innovatieadviesproject. Met [...]

Eerste MIT Zuid-subsidies uitgereikt in Zeeland

6 juli 2017|MIT Zuid, Stimulus|

Vijf Zeeuwse bedrijven en een stichting ontvangen samen ruim 146.000 euro uit de MIT Zuid-openstelling voor Haalbaarheidsprojecten. Met behulp van de subsidie kunnen de vijf nagaan of hun innovatieve product ook commercieel kans maakt. Hoewel de beoordeling van ingediende projecten nog [...]

MIT Zuid loket R&D samenwerkingen open

3 juli 2017|Geen categorie|

Maandag 3 juli om 9.00 uur is het MIT Zuid-loket geopend voor R&D samenwerkingen. Via het webportal kunt u uw projectaanvraag indienen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het instrument R&D samenwerking wordt via [...]

Dag van Europa

9 mei 2017|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de [...]

Nieuwe Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers in mei-juni 2017

20 april 2017|MIT Zuid, OPZuid 2014-2020|

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” [...]

MIT Zuid loket geopend

11 april 2017|Geen categorie|

Het MIT Zuid loket is dinsdag 11 april om 9.00 geopend. Via het webportal  kunt u projectaanvragen indienen voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid. De verdeelsystematiek voor de beide genoemde instrumenten is ‘first come, first serve’. Vanaf [...]

MIT Zuid 2017 in april van start

23 februari 2017|MIT Zuid, Stimulus|

Eind 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin zij samen met het Ministerie van Economische Zaken, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht [...]

Regeling MIT Zuid 2016 succesvol voor MKB innovatiekracht & openstellingsdata MIT Zuid 2017 bekend

17 januari 2017|MIT Zuid, Stimulus|

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2016 opnieuw samen de MIT Zuid regeling open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Naast de bijdrage vanuit de provincies, levert het Rijk cofinanciering. Maar [...]

1,3 miljoen euro voor Zeeuwse innovaties

5 december 2016|MIT Zuid, Stimulus|

(Bron: PZC, d.d. 25-11-2016) MIDDELBURG - Zeven van elf ingediende Zeeuwse projecten krijgen geld uit de innovatieregeling MIT Zuid. In totaal gaat het om 1,3 miljoen euro subsidie voor onderzoek en ontwikkeling. De helft van [...]

MIT Zuid in de Zeeuwse pers

26 juli 2016|MIT Zuid|

De Provinciale Zeeuwse Courant heeft onlangs een artikel geplaatst over de toekenning van de MIT Zuid subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken aan 7 Zeeuwse bedrijven: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zeven-bedrijven-uit-zeeland-krijgen-320-000-euro-subsidie-voor-innovatie Op de foto: Jan-Willem Mol, Applied Instruments Vlissingen, één van de gelukkige ondernemers die [...]

Openstelling MIT Zuid R&D-samenwerkingsprojecten 5 juli t/m 1 september 2016

27 juni 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op 5 juli a.s. gaat het loket open voor indiening van aanvragen in het kader van het MIT Zuid instrument R&D-samenwerkingsprojecten. Voor deze openstelling is ruim 7,4 miljoen subsidie beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 5 [...]

Besluitvorming MIT Zuid Haalbaarheid en Innovatieadvies vanaf heden tot uiterlijk 2 augustus

16 juni 2016|MIT Zuid|

Als u uw volledige MIT Zuid-aanvraag op 10 mei jl. hebt ingediend, ontvangt u volgens de officiële beslistermijn van 12 weken, uiterlijk op 2 augustus 2016 een besluit op uw aanvraag. Stimulus Programmamanagement is echter medio juni al [...]

Provincies stimuleren gezamenlijk MKB-innovaties

31 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op de foto de gedeputeerden Pauli, Beurskens en De Reu (plaatsvervanger gedeputeerde De Bat) Noord-Brabant, Zeeland en Limburg blijven samenwerken om innovatie  binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) uit de topsectoren, verder te stimuleren. Dit [...]

Uitnodiging Roadshow MIT R&D-samenwerkingsprojecten Eindhoven

26 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op 5 juli 2016 opent de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) voor R&D-samenwerkingsprojecten. Bent u van plan om een aanvraag in te dienen? Kom dan naar de Roadshow! De Kamer van Koophandel en RVO.nl organiseren op [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-regeling

12 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

De openstelling van de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van het MIT Zuid heeft geleid tot enorme belangstelling bij het innovatieve MKB. Het e-loket ging op 10 mei open en direct liep het [...]

Loket MIT-Zuid Haalbaarheid en Innovatieadvies gesloten

12 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Door de grote belangstelling voor de MIT-instrumenten Haalbaarheid en Innovatieadvies is het subsidieplafond naar verwachting op 10 mei 2016 overschreden. Daarom is de openstelling van beide instrumenten met ingang van 11 mei 2016 gesloten, waarmee [...]

Oplossing voor problemen bij indiening MIT Zuid aanvraag

10 mei 2016|MIT Zuid|

Door de overweldigende belangstelling  voor de openstelling van de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van het MIT Zuid is de digitale webportal vannacht en vanochtend overbelast geraakt. Ook op dit moment werkt het [...]

Voorbereiding MIT Zuid 2016

21 maart 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de openstelling van het MIT Zuid in 2016. De Stimulus webportal is voor de instrumenten 'Innovatieadvies' en 'Haalbaarheid' vanaf 10 mei 2016 operationeel om uw aanvraag [...]

Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

18 december 2018|Algemeen, Featured, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus, Voucherregeling VAB|

Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 31 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer van [...]

MIT Zuid 2016 goedgekeurd

10 maart 2016|MIT Zuid|

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd. Doel De MIT Zuid-regeling heeft [...]

MIT Zuid 2016 goedgekeurd

10 maart 2016|Geen categorie, MIT Zuid, Stimulus|

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd. Doel De MIT Zuid-regeling heeft [...]

MIT Zuid 2016: openstellingsdata

20 januari 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Voor 'Innovatieadvies' en 'Haalbaarheid' van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first-come-first-serve (let op: update zie hieronder) Voor 'R&D samenwerking' van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering. Update [...]

MIT Zuid 2015 regeling groot succes

20 januari 2016|MIT Zuid, Stimulus|

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2015 samen de MIT Zuid-regeling opgesteld om innovatie in Zuid-Nederland te stimuleren. Het is voor het eerst dat de MIT-regeling landsdelig uitgevoerd wordt en dat externe deskundigheid [...]

Toekomst MIT Zuid

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het budget dat in 2015 beschikbaar was voor MIT Zuid, is in twee openstellingen (calls) volledig benut. Het programma zal in 2016 worden voortgezet. Op dit moment wordt door Gedeputeerde Staten van de drie Zuid-Nederlandse [...]

Voortgang call ‘R&D samenwerkingsprojecten’

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 1 september is het loket voor het instrument ‘R&D samenwerkingsprojecten’ gesloten. Er zijn 61 subsidieaanvragen ingediend die onder dit [...]

Afwikkeling call ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 21 mei is het loket voor de instrumenten ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’ gesloten in verband met het bereiken van het [...]

MIT Zuid aanvragen in behandeling

2 september 2015|MIT Zuid|

Het loket voor het instrument R&D samenwerking heeft opengestaan tot en met 1 september 2015 en is inmiddels gesloten voor indiening van nieuwe aanvragen. De binnengekomen aanvragen zijn in behandeling. Bij RVO kan tot en met [...]

Plafond voor Innovatieadvies- en Haalbaarheidsprojecten bereikt

21 mei 2015|MIT Zuid|

Omdat het subsidieplafond voor de instrumenten Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (paragraaf 2 uit de MIT-Zuid regeling) lijkt te worden overschreden door de volledig ingediende aanvragen die op dit moment in behandeling zijn, ontraden wij u met ingang van 21 [...]

Openstelling MIT Zuid van 19 mei tot en met 1 september 2015

4 mei 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het MIT Zuid wordt opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Voor de instrumenten 'Innovatieadviesproject' en 'Haalbaarheidsproject' is de openstelling ‘first-come, first-serve’. Vanaf het moment dat het subsidieplafond bereikt is, sluit de [...]

Verbeterde steun voor groter aantal innovatieve mkb’ers

16 april 2015|MIT Zuid|

Met behulp van de nieuwe MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) kunnen ondernemers dit jaar nog eenvoudiger innovatiesteun aanvragen. Zij krijgen met minder verschillende regels te maken en hebben zo een grotere slagingskans om te innoveren.  Circa [...]