MIT Haalbaarheidsprojecten

4 april 2023 van 9:00 uur tot 12 september 2023 17:00 uur.

Voor dit instrument geldt dat de behandeling plaatsvindt op volgorde van indiening (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, geldt hierbij als ijkmoment. Alle volledige aanvragen die op 4 april 2023 worden ontvangen worden gelijk behandeld. De beoordelingsvolgorde van deze aanvragen wordt bepaald door middel van loting onder toezicht van een notaris.

R&D-samenwerking

6 juni 2023 van 9:00 uur tot 12 september 2023 17:00 uur

Voor dit instrument wordt het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier