Stimulus Programmamanagement streeft ernaar om binnen zes weken de voucheraanvraag te beoordelen en contact op te nemen met de aanvrager. Uw aanvraag is alleen door Stimulus Programmamanagement ontvangen indien u direct na het indienen van uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail ontvangen hebt.

De kosten voor begeleiding door deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS, tot een maximum van € 93 per uur, exclusief btw komen in aanmerking voor subsidie.

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
de door de deskundigen gemaakte reiskosten en reisuren;
kosten die verband houden met een bestemmingsplanprocedure;
kosten die verband houden met een vergunningsprocedure;
legeskosten.

U kunt contact opnemen met Stimulus Programmamanagement. Telefonisch bereikbaar op nummer 040-2370100 of info@stimulus.nl

De deskundige waarmee gestart is blijft bij het traject betrokken. Er kunnen bij verschillende stappen en vraagstukken wel andere specialisten toegevoegd worden. De deskundigen en specialisten moeten aangesloten zijn bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS.

Zodra uw aanvraag is gehonoreerd zal in eerste instantie aan u gemeld worden welke deskundige contact met u op gaat nemen voor een eerste gesprek. Mocht u een bepaalde voorkeur hebben dan kunt u dat op dat moment kenbaar maken. Er zal in overleg gekeken worden of dat dan mogelijk is. Voorwaarde is dat de deskundige is aangesloten bij VABIMPULS.

Nee, bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeft niet te worden aangegeven welke deskundige wordt ingeschakeld.

Er is op dit moment één subsidieregeling, waar u een voucher kunt aanvragen indien u voldoet aan één van de onderstaande punten:

  • Ik ben gestopt met alle agrarische activiteiten (eventueel is er nog een milieuvergunning)
  • Ik ben gestopt met mijn veehouderij en voer nog kleinschalige / hobbymatige akkerbouwactiviteiten uit
  • Ik overweeg om op korte termijn mijn veehouderij stop te zetten
  • Ik overweeg om op korte termijn mijn intensieve veehouderij stop te zetten en om te schakelen naar een vorm van duurzame landbouw
  • Ik heb mijn akkerbouwactiviteiten reeds gestaakt en overweeg om op korte termijn mijn veehouderij stop te zetten

Tot 2 april 2018 waren er twee verschillende voucherregelingen, deze zijn nu samengevoegd.