12 september / LET OP!

In navolging van eerdere berichtgeving melden we dat er nieuw budget beschikbaar is voor vouchers voor veehouders die overwegen te stoppen of om te schakelen.
U kunt vanaf heden dus weer vouchers aanvragen.

Uw aanvraag
Heeft u al een aanvraag ingediend?
Aanvragen die in de zomerperiode op ‘de wachtlijst’ gezet zijn worden momenteel in behandeling genomen en ontvangen op korte termijn nader bericht.

Voor eigenaren van lege stallen en schuren is het subsidieplafond van de voucherregeling nog niet bereikt.
Zij kunnen dus nog steeds een voucher aanvragen.

Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Vouchers Agrarische Bouwpercelen Noord-Brabant 02-04-2019 om 9.00 uur 09-12-2019 om 17.00 uur 900.000 details

Uw aanvraag kan ingediend worden via de WEBPORTAL van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.