Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Voucherregeling vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 01-03-2018 om 9.00 uur 07-01-2019 om 17.00 uur 350.000 details
Voucherregeling vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 01-06-2018 om 9.00 uur 01-04-2019 om 17.00 uur 500.000 details
Omschakelaars kunnen een aanvraag indienen vanaf 01-11-2018 (9.00 uur) tot 01-04-2019 (17.00 uur)

 

Uw aanvraag kan ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Controleer bij het indienen uw aanvraag op volledigheid. In sommige gevallen dient u een bijlage mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een Verklaring de-minimissteun. Onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.